Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname actief in Den Haag

Vorige week is een groep van 8 vrijwilligers in de ochtend uren naar Den Haag geredenom daar een grote container te laden met onder andere 24 ziekenhuisbedden, douchestoelen, rolstoelenrollators, matrassen etc
De gift werd verkregen door tussenkomst van mevrouw Tahira Abdoella .
Omstreeks 16.00 uur was de groep weer terug, moe maar voldaan dat de klus weer geklaard was.De container is rechtstreeks naar de haven gebracht. 
Ook deze keer mochten we gebruik maken van een bakwagen van autobedrijf Willekes uit Tiel. 
Dit was alweer dit jaar de 3e container die we hebben kunnen laden met hulpgoederen en kunnen verschepen naar Suriname. 
De meeste goederen zijn bestemd voor “s Lands hospitaal en een deel voor Kindertehuis Hubertus.

KLESTEO HELPT OEKRAÏNE EN SURINAME

Kledingbank en Speelgoedbank Klesteo te Tiel laat zich wederom van een goede kant zien.Vrijwilligers van Klesteo Tiel hebben namelijk de afgelopen weken kleding en speelgoed verzameld en geschonken aan Oekraïne.Dankzij Georgette Meier werd ook de Stichting “Vrienden van Suriname” verblijd met de schenking van verschillende zakken met kleding en speelgoed.

Op de foto, gemaakt door Will van Rhee, staan vrijwilligers van Klesteo bij de zakken (op de foto rechts Georgette Meier)

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam schenkt hulpgoederen aan Suriname

Zoals bekend houdt de Coronapandemie Suriname nog steeds in een houdgreep. Men heeft te kort aan veel hulpgoederen maar vooral die op medisch gebied.

Vandaar dat het bestuur van de Stichting “Vrienden van Suriname” bijzonder blij werd door een grote schenking van medische hulpgoederen door het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Er werden verschillende patiëntbedden, onderzoeksbedden, medicijnkasten en dergelijke geschonken. De schenking kwam tot stand via een van de vrijwilligers van de stichting, te weten Arthur Berendsen.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de gulle gevers maar vooral aan de projectmedewerker Chirurgie Algemeen, Leidy Bolink. 

Dankzij deze gift kunnen veel hulpbehoevende, veelal arme Surinamers, geholpen worden.

Op zaterdagochtend, 5 februari gaan vrijwilligers van de Stichting weer 2 super grote containers met hulpgoederen laden. Adres papesteeg 36 Tiel 

De medische hulpgoederen worden dan ook geladen.

Voor meer informatie zie de website: www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de opslagloods, Gerrit Kool, telefoon 0624361401.

Hoge Surinaamse onderscheiding voor “Stichting Vrienden van Suriname”

Met gepaste trots kan melding gemaakt worden van het feit dat de voorzitter van de St “Vrienden van Suriname”, Will van Rhee, vanmorgen, uit handen van de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi, een oorkonde, verstrekt door de President van Suriname, heeft mogen ontvangen.
De President heeft de voorzitter, een hoge onderscheiding gegegeven. Will werd namelijk benoemd tot Officier in de Ereorde van de Gele Ster, een van de hoogste Surinaamse onderscheidingen.

Met het toekennen van deze onderscheiding heeft de President vooral ook zijn waardering tot uitdrukking willen brengen, voor het vele werk dat de vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” de afgelopen decennia hebben verricht.

Uiteraard zijn wij zeer vereerd met de onderscheiding. De Ambassadeur is gevraagd de dank van de vrijwilligers en bestuursleden aan de President over te brengen. 

Will van Rhee en de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi

Item Regionieuws TV – Bron: https://regionieuws.tv/2022/01/28/regionieuws-tv-hoge-surinaamse-onderscheiding-voor-initiatiefnemer-hulpgoederen-voor-suriname/

Gevraagd hulpgoederen voor jeugdproject in Suriname

Zoals bekend ondersteunt de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” ondersteunt diverse (jeugd)projecten in Suriname .
Het bestuur van een van die projecten verzocht ons om wat specifieke hulpgoederen, te weten:

  • een grote ton (plastic) om houdbaar voedsel in op te bergen;
  • houdbaar voedsel zoals rijst, pasta, olie;
  • dekzeil
  • tent (oa party tent)
  • (rubber)vloermatten
  • speelgoed voor een speelplaats (schommel, wip, glijbaan ed)
  • laptop
  • fietsen (ook voor oudere kinderen)
  • plastic stoelen

Op zaterdagochtend, 5 februari, vanaf 09.00 uur gaan vrijwilligers weer 2 containers laden: adres Papesteeg 36 te Tiel. Dan zouden die goederen mooi mee kunnen.
Kunt u helpen?
Neem dan contact op met de beheerder van de loods, Gerrit Kool 0624361401

25 jarig jubileum

In januari 1997, nu 25 jaar geleden, is een groep vrijwilligers gestart met het bieden van hulp aan de zieken en zwakkeren in de Surinaamse samenleving. Door de oprichting van de Stichting “Vrienden van Suriname” enige jaren later, kregen de activiteiten ook een wat meer formeel karakter.

Het afgelopen jaar was echter al een “kroonjaar” want vrijwilligers van de Stichting hebben maar liefst 14 supergrote containers met hulpgoederen geladen en naar Suriname verscheept. Dit konden we slechts bereiken door de pro Deo inzet van veel vrijwilligers (waarvan de meesten nota bene nog nooit in Suriname zijn geweest). Uiteraard ook door de vele giften in de vorm van medische hulpgoederen, schoolmeubilair, kleding etc. Bijzonder is ook dat we in 2021 van een sponsor, die anoniem wenst te blijven, een financiële bijdrage ontvingen waarmee we het transport van 2 containers konden betalen. In Suriname werden we vooral geholpen door de heer Badjalala. Ons contact van het eerste uur, de heer Soekhlal was ook in 2021 een gewaardeerde hulp.

Wat veel mensen niet weten is dat de Stichting niet alleen haar eigen projecten ondersteunt maar ook tal van andere projecten in Suriname. Zo ook het project Light4DignityLive. Zij helpen vooral de zwakkeren in het binnenland onder andere door allerlei medische hulpgoederen aan klinieken in het binnenland te schenken.

IT GIET OAN

Ook na 25 jaar is de hulp nog steeds erg nodig, zeker nu Covid het normale leven in Suriname al geruime tijd lam legt. De vrijwilligers van de Stichting stoppen niet. Direct na de oliebollen van Oud op Nieuw werd er alweer meubilair bij de politie/brandweer in Culemborg opgehaald. Eind van januari willen we weer een container laden en verschepen, dit doen we vanaf het adres van onze loods, Papesteeg 36 te Tiel. Wilt u ook meehelpen? Dat kan, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage en/of het schenken van kleding, houdbaar voedsel, rolstoelen, verband ed..

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de beheerder van de loods de heer Gerrit Kool, 0624361401

Container nr. 13 én nr. 14 op weg naar Suriname

Mede door Corona is de nood in Suriname erg hoog. Het toerisme is vrijwel weggevallen zodat veel mensen moeten sappelen om de eindjes aan elkaar te knopen.Er is vooral een tekort aan medische hulpgoederen. Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben daarom eind november een container geladen met allerlei medische hulpgoederen, zoals ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators etc.

Dat was al de 13e super grote container die dit jaar met hulpgoederen geladen en verscheept is.Daar bleef het niet bij want afgelopen week is de 14e container geladen, onder andere met 3.000 medische mondkapjes, maar ook met schoolmeubilair, speelgoed en houdbaar voedsel.

De nood blijft hoog en daardoor is hulp nog steeds geboden.Wilt u onze Stichting hierbij helpen?  Een financiële bijdrage zou zeer welkom  en fantastisch zijn.

Foto (gemaakt door Will van Rhee): Vrijwilligers vóór de container

Schoolmeubilair vanuit tiel onderweg naar Moengotapie

12e (!!) container van dit jaar geladen door vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname”.

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben afgelopen maandag weer een super grote container geladen met hulpmiddelen voor Suriname. Deze keer voornamelijk met schoolmeubilair bestemd voor een school in het dorp Moengotapie, gelegen in het binnenland van Suriname.

Vermeldenswaardig is dat dit al de 12e (!!) container was die dit jaar met hulpgoederen verscheept is.

Op maandagmiddag 8 nov as wordt nr 13 (de laatste van dit jaar) geladen. 

De Corona pandemie houdt Suriname nog steeds in een wurggreep. De 13e container wordt daarom geladen met voornamelijk medische hulpmiddelen zoals verband, rolstoelen, rollators ed.

De kosten voor een container stijgen met de dag! 

Wilt u de Stichting helpen? 

Zie de website www,vriendenvansuriname.nl of bel met Gerrit Kool 0624361401

Ook hulpgoederen zoals kleding, fietsen, schoenen houdbaar voedsel zijn van harte welkom!

Mensen die willen komen helpen met laden van de container zijn welkom op maandag 8 november as Papesteeg 36 te Tiel. We starten om 13.00 uur.

Veel belangstelling voor afgifte verzonden hulpgoederen

Twee containers aangekomen, twee andere komen deze week aan
Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben de laatste maanden verschillende super grote containers geladen en verscheept naar Suriname. De Corona Pandemie slaat in Suriname hard toe zodat de Stichting vooral veel medische hulpgoederen en ziekenhuisbedden heeft verzameld en verscheept.

Inmiddels zijn de containers aangekomen en zijn de goederen onder de ziekenhuizen verdeeld. 

De waardering was enorm, zo ook de aandacht van de media.zie bv 

en

Deze week komen er weer 2 containers met medische hulpgoederen, waaronder 160.000 mondkapjes, in Suriname aan. 

Speeltoestellen krijgen een tweede leven

De Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” ondersteunt onder andere jeugdprojecten in Suriname.

Zo ook de realisatie van een speeltuin in Paramaribo.

In het afgelopen half jaar heeft de Stichting maar liefst 7 containers met hulpgoederen verscheept. In een van die containers ook diverse oude speeltoestellen.

Aangekomen in Suriname werden deze opgeknapt en van een verfje voorzien en werd een speeltuin gerealiseerd. Wilt u de Stichting ook helpen? Zie dan de website www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder, Gerrit Kool telefoon 0624361401

Pagina 2 van 10

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén