Dringend hulp gevraagd

Beste mensen,


Zoals jullie weten heeft het Coronavirus gigantisch toegeslagen in Suriname.Er is een enorm gebrek aan IC materialen en ziekenhuisbedden.
Dat is de reden dat wij, wat betreft het vergaren van hulpgoederen, ons juist daarop gericht hebben.Inmiddels hebben we ca 15 (!) pallets met dozen vol IC materialen zoals mondmaskers, verband, weggooi uniformen, ontsmettingsmiddelen etc.Daarnaast ook mooi ziekenhuisbedden, matrassen rolstoelen en rollators. We willen die met spoed naar Suriname verschepen.
Daarom gaan we zaterdag, 26 juni een container laden.Papesteeg 36 te Tiel. We beginnen om 08.30 uur!!


Er is ook nog steeds behoefte aan kleding, speelgoed maar ook houdbaar voedsel.


We hopen rond 12.00 uur klaar te zijn.
Zie ik jullie op zaterdag 26  juni?
Groet Will 

IC-materialen naar noodlijdend Suriname

Abena Healthcare BV Boxmeer schiet te hulp

In Suriname heeft het Coronavirus gigantisch toegeslagen.

Er is een enorm tekort aan IC-materialen. Dat is de reden dat de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” zich, wat het vergaren van hulpgoederen betreft, met name heeft gericht op ziekenhuis goederen.

Via onze contacten kwamen we terecht bij  Lizzy Bruno en Jos Althuizen van Abena, Healthcare BV te Boxmeer. Zij hadden in de opslagloods in Heijen nog wel “wat” IC materialen staan die wij mochten hebben voor het noodlijdend Suriname.

Tot onze grote vreugde werden maar liefst 11 pallets met dozen vol met IC-materialen , zoals mondmaskers, desinfecterende gels etc. aangeleverd.

Deze goederen kan men in Suriname zeer goed gebruiken en gaan we met spoed verschepen.

Zaterdag 26 juni as gaan vrijwilligers  daarom weer een container laden onder andere met die goederen.

Namens veel arme, hulpbehoevende mensen in Suriname danken wij Abena HealthCare BV voor hun gift.

Voor meer informatie zie de website:www.vriendenvansuriname.nl

Huize TYLTYL krijgt nieuw tapijt

Huize TYLTYL in Suriname is een tehuis voor kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Het tehuis had geen vloerbedekking er werd op de kale vloer geleefd. De Stichting “Vrienden van Suriname” leverde, via Jan Schuurman, een grote hoeveelheid tapijttegels. Een van de Vrienden, Rinie Cappel, reisde naar Suriname en heeft met hulp van de leiders ter plekke de tapijttegels gelegd. De kinderen reageerden super blij op de tapijttegels en mooie kleuren combinatie.

IC-materialen en ziekenhuisbedden naar Suriname

Het Corona virus slaat gigantisch toe in Suriname.

Er is een enorm gebrek aan IC materialen en ziekenhuisbedden.
De Tielse Stichting “VriendenvanSuriname” heeft momenteel veel IC materialen (mondmaskers, zuurstofapparaten, weggooi uniformen) en ziekenhuisbedden met matrassen, klaar staan, om met spoed te verschepen. Op zaterdagochtend, 26 juni gaan we daarom een container laden. We beginnen om 08.30 uur adres: Papesteeg 36 Tiel. Alle hulp is welkom, ook hulpgoederen waaronder houdbaar voedsel (olie, rijst pasta) kleding.

Het transport van een container kost ca 3.600 euro. Een donatie is daarom zeer welkom. Voor meer informatie Zie ook www.vriendenvansuriname.nl of telefoon 0624361401

Dringende oproep om steun

De voorzitter van de Stichting heeft in een interview bij Regio TV aan Tafel melding gemaakt van de Corona problematiek in Suriname. Momenteel heeft de Stichting een grote hoeveelheid dozen met IC materialen, ziekenhuisbedden en dergelijke in opslag staan. Hij doet een oproep om financiële ondersteuning van de Stichting zodat we snel`een container met die hulpgoederen kunnen verschepen.

Zie:  https://youtu.be/-b_TDs_bQfo

Autobedrijf Willekes helpt!

In Suriname heerst de Corona pandemie enorm.  Men heeft dringend behoefte aan ziekenhuisbedden en rolstoelen en andere medische hulpmiddelen. Van de Vegro in Lisse kreeg de Stichting “Vrienden van Suriname” 3 moderne ziekenhuisbedden aangeboden en 3 zogeheten bed liften. Vraag is hoe die naar de opslagloods in Tiel te krijgen.

Autobedrijf Willekes te Tiel bood uitkomst en stelde spontaan belangeloos een bakwagen die voorzien was van een laadklep beschikbaar. De bedden en liften staan nu opgeslagen in de loods te Tiel en zullen binnenkort naar Suriname verscheept worden. De Stichting dankt Willekes Tiel voor de geboden hulp. 

Stichting “Vrienden van Suriname” ontvangt een aanhanger en een pallet lifter

De heer Leo Leenders van “Recreatie Aan de Linge” is een van de vrijwilliger van de Stichting “Vrienden van Suriname”. Hij is zeer onder de indruk geraakt van de enorme hoeveelheid hulpgoederen die telkens per grote zee container vanuit Tiel naar Suriname verscheept worden. Dit jaar al 5 containers!

Toen hij merkte dat er dringend behoefte was aan een aanhanger en pallet lifter aarzelde hij geen moment en schonk hij deze aan de Stichting.
Leo, gevraagd naar het waarom van de schenkingen, meldde:

Al sinds enige decennia zijn veel vrijwilligers actief voor de hulpbehoevende medemens in Suriname. Deze stichting is wellicht in Nederland en zeker in Suriname de meest bekende stichting uit Tiel. Ik vind het mooi om wat extra’s te kunnen doen zodat de vrijwilligers hun werkzaamheden en dus ook de hulpverstrekking, nog beter kunnen doen. Het zou mooi zijn als meer mensen (financieel) zouden meehelpen.

Leo Leenders

Voor meer informatie zie de website www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de loods, de heer Gerrit Kool tel 0624361401

De heer Leenders (links) overhandigt de aanhanger en palletlifter aan de heer Kool, beheerder van de loods. Foto genomen door Will van Rhee/

Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2020

Het “jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2019” is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

Stichting ondersteunt veel projecten

Afgelopen week hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer 2 zeer grote containers geladen met allerlei hulpgoederen. Zoals schoolmeubilair, lesboeken, speelgoed medische hulpgoederen etc.
De Stichting ondersteunt ook veel, vaak kleine, projecten in Suriname. Een greep wat voor goederen voor welke projecten zoal geladen zijn:

  • op verzoek van de RK  Surinaamse geloofsgemeenschap in Den Haag, voor 2 minder valide dames: 2 rolstoelen en dozen met incontinentieverband;
  • voor een jeugdproject in Powaka: speelgoed, kinderledikantjes, tafels, glijbaan;
  • Project Ondersteuning Marowijne: ca 15 dozen met les boeken, lesmateriaal en laptop; 
  • voor de Stichting Kostbare Schatten: 25 dozen met periscopen en ander lesmateriaal voor scholen;
  • ledikantjes en matrassen voor kindertehuizen en ca 1000 tapijttegels ,( vrijwilligers van de Stichting gaan die tzt in kindertehuizen leggen!);
  • verschillende dozen met houdbaar voedsel voor het Marrondorp Baling Soela;
  • 10 rolstoelen en 12 rollators voor de Medische Zending Binnenland.

Schenking van Soroptimist Club en van Camping aan de Linge Tiel

Van de Soroptimistclub Utrechtse Heuvelrug ontving de Stichting een bedrag van 500 euro als bijdrage in de kosten van transport van een container (ca 3200 euro) . De gift is zeer welkom en is met veel dank aanvaard. 

Bij het laden en lossen van hulpgoederen misten we regelmatig een palletwagen. We zijn dan ook erg blij met het feit dat Camping aan de Linge te Tiel er een aan de Stichting schonk.

Wilt u ook een gift aan de Stichting geven? De Nederlandse Belastingdienst erkent de Stichting als een zogeheten ANBI stichting. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van Belastingen. 

Pagina 3 van 9

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén