Het “jaarverslag en financieel jaaroverzicht 20232” is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.