Maand: januari 2022

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam schenkt hulpgoederen aan Suriname

Zoals bekend houdt de Coronapandemie Suriname nog steeds in een houdgreep. Men heeft te kort aan veel hulpgoederen maar vooral die op medisch gebied.

Vandaar dat het bestuur van de Stichting “Vrienden van Suriname” bijzonder blij werd door een grote schenking van medische hulpgoederen door het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Er werden verschillende patiëntbedden, onderzoeksbedden, medicijnkasten en dergelijke geschonken. De schenking kwam tot stand via een van de vrijwilligers van de stichting, te weten Arthur Berendsen.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de gulle gevers maar vooral aan de projectmedewerker Chirurgie Algemeen, Leidy Bolink. 

Dankzij deze gift kunnen veel hulpbehoevende, veelal arme Surinamers, geholpen worden.

Op zaterdagochtend, 5 februari gaan vrijwilligers van de Stichting weer 2 super grote containers met hulpgoederen laden. Adres papesteeg 36 Tiel 

De medische hulpgoederen worden dan ook geladen.

Voor meer informatie zie de website: www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de opslagloods, Gerrit Kool, telefoon 0624361401.

Hoge Surinaamse onderscheiding voor “Stichting Vrienden van Suriname”

Met gepaste trots kan melding gemaakt worden van het feit dat de voorzitter van de St “Vrienden van Suriname”, Will van Rhee, vanmorgen, uit handen van de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi, een oorkonde, verstrekt door de President van Suriname, heeft mogen ontvangen.
De President heeft de voorzitter, een hoge onderscheiding gegegeven. Will werd namelijk benoemd tot Officier in de Ereorde van de Gele Ster, een van de hoogste Surinaamse onderscheidingen.

Met het toekennen van deze onderscheiding heeft de President vooral ook zijn waardering tot uitdrukking willen brengen, voor het vele werk dat de vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” de afgelopen decennia hebben verricht.

Uiteraard zijn wij zeer vereerd met de onderscheiding. De Ambassadeur is gevraagd de dank van de vrijwilligers en bestuursleden aan de President over te brengen. 

Will van Rhee en de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi

Item Regionieuws TV – Bron: https://regionieuws.tv/2022/01/28/regionieuws-tv-hoge-surinaamse-onderscheiding-voor-initiatiefnemer-hulpgoederen-voor-suriname/

Gevraagd hulpgoederen voor jeugdproject in Suriname

Zoals bekend ondersteunt de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” ondersteunt diverse (jeugd)projecten in Suriname .
Het bestuur van een van die projecten verzocht ons om wat specifieke hulpgoederen, te weten:

  • een grote ton (plastic) om houdbaar voedsel in op te bergen;
  • houdbaar voedsel zoals rijst, pasta, olie;
  • dekzeil
  • tent (oa party tent)
  • (rubber)vloermatten
  • speelgoed voor een speelplaats (schommel, wip, glijbaan ed)
  • laptop
  • fietsen (ook voor oudere kinderen)
  • plastic stoelen

Op zaterdagochtend, 5 februari, vanaf 09.00 uur gaan vrijwilligers weer 2 containers laden: adres Papesteeg 36 te Tiel. Dan zouden die goederen mooi mee kunnen.
Kunt u helpen?
Neem dan contact op met de beheerder van de loods, Gerrit Kool 0624361401

25 jarig jubileum

In januari 1997, nu 25 jaar geleden, is een groep vrijwilligers gestart met het bieden van hulp aan de zieken en zwakkeren in de Surinaamse samenleving. Door de oprichting van de Stichting “Vrienden van Suriname” enige jaren later, kregen de activiteiten ook een wat meer formeel karakter.

Het afgelopen jaar was echter al een “kroonjaar” want vrijwilligers van de Stichting hebben maar liefst 14 supergrote containers met hulpgoederen geladen en naar Suriname verscheept. Dit konden we slechts bereiken door de pro Deo inzet van veel vrijwilligers (waarvan de meesten nota bene nog nooit in Suriname zijn geweest). Uiteraard ook door de vele giften in de vorm van medische hulpgoederen, schoolmeubilair, kleding etc. Bijzonder is ook dat we in 2021 van een sponsor, die anoniem wenst te blijven, een financiële bijdrage ontvingen waarmee we het transport van 2 containers konden betalen. In Suriname werden we vooral geholpen door de heer Badjalala. Ons contact van het eerste uur, de heer Soekhlal was ook in 2021 een gewaardeerde hulp.

Wat veel mensen niet weten is dat de Stichting niet alleen haar eigen projecten ondersteunt maar ook tal van andere projecten in Suriname. Zo ook het project Light4DignityLive. Zij helpen vooral de zwakkeren in het binnenland onder andere door allerlei medische hulpgoederen aan klinieken in het binnenland te schenken.

IT GIET OAN

Ook na 25 jaar is de hulp nog steeds erg nodig, zeker nu Covid het normale leven in Suriname al geruime tijd lam legt. De vrijwilligers van de Stichting stoppen niet. Direct na de oliebollen van Oud op Nieuw werd er alweer meubilair bij de politie/brandweer in Culemborg opgehaald. Eind van januari willen we weer een container laden en verschepen, dit doen we vanaf het adres van onze loods, Papesteeg 36 te Tiel. Wilt u ook meehelpen? Dat kan, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage en/of het schenken van kleding, houdbaar voedsel, rolstoelen, verband ed..

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de beheerder van de loods de heer Gerrit Kool, 0624361401

Container nr. 13 én nr. 14 op weg naar Suriname

Mede door Corona is de nood in Suriname erg hoog. Het toerisme is vrijwel weggevallen zodat veel mensen moeten sappelen om de eindjes aan elkaar te knopen.Er is vooral een tekort aan medische hulpgoederen. Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben daarom eind november een container geladen met allerlei medische hulpgoederen, zoals ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators etc.

Dat was al de 13e super grote container die dit jaar met hulpgoederen geladen en verscheept is.Daar bleef het niet bij want afgelopen week is de 14e container geladen, onder andere met 3.000 medische mondkapjes, maar ook met schoolmeubilair, speelgoed en houdbaar voedsel.

De nood blijft hoog en daardoor is hulp nog steeds geboden.Wilt u onze Stichting hierbij helpen?  Een financiële bijdrage zou zeer welkom  en fantastisch zijn.

Foto (gemaakt door Will van Rhee): Vrijwilligers vóór de container

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén