Maand: mei 2024

FINANCIËLE HULP GEVRAAGD

Dit jaar hebben vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname al 5 grote containers met hulpgoederen naar Suriname weten te laden en te verschepen.

Hoewel de kosten voor een container het afgelopen half jaar wat gedaald zijn, bedragen die toch nog altijd 4.000 euro. In de loodsen hebben we nog voor 2  containers schoolmeubilair ed opgeslagen en voor minimaal 1 container allerlei medische hulpgoederen.

Alle goederen – maar met name de medische hulpgoederen-  zijn in Suriname dringend nodig, maar de kas van de Stichting is bijna leeg. Wie kan helpen?

De Stichting wordt door de Belastingdienst als ANBI Stichting erkend zodat donaties aftrekbaar zijn van de Nederlandse Belastingen.

NL53RABO0362966796 tnv de St Vrienden van Suriname

Enne…… alle kleine beetjes maken één groot

Bij voorbaat dank…

Gerrit Kool, de beheerder van de loods op bezoek bij het laden van hulpgoederen

 Leuke verrassing voor de vrijwilligers, tijdens het laden van de container met schoolmeubilair, was het bezoek van Gerrit Kool, de beheerder van de loods. Gerrit i, na een val van zijn fiets waarbij een bekkenbreuk ontstond, noodgedwongen aan een rolstoel gekluisterd.

Volgende week krijgt hij van de chirurgen te horen wanneer hij weer geopereerd wordt. Gerrit vindt het erg leuk iets van de vrijwilligers te horen. Zijn telefoonnummer is 0624361401.

Kippen ontdekken het schoolmeubilair

Voordat schoolmeubilair uit de loods in de container geladen kon worden, moesten er enige eieren geraapt worden.

Kippen hadden namelijk het schoolmeubilair uitgezocht om daar eieren in te leggen.

CONTAINER MET SCHOOLMEUBILAIR GELADEN

Afgelopen dinsdag hebben vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname weer een grote container met hulpgoederen geladen. Deze keer voornamelijk met schoolmeubilair bestemd voor de St O Nanny Suriname. 

Transportbedrijf Jan Krediet kwam met een grote vrachtauto en een aanhanger vol met schoolmeubilair. Dat werd rechtstreeks in de container geladen. Tevens werd ook veel speelgoed, afkomstig van een kinderopvang in Heemstede, in geladen. Daarnaast, voor enige kleine sociale projecten -zoals huize Betheljada-  2 zuurstofapparaten, een ziekenhuisbed, (beide afkomstig van de St 4wd.care) rolstoelen en rollators. (afkomstig van woonzorgcentra Haaglanden) Veel arme, hulpbehoevende mensen zullen met deze goederen geholpen worden. Dank aan allen die hier aan – op welke manier dan ook- hebben bijgedragen om dit te realiseren.

GROTE RENÉ PLOTS OVERLEDEN

Afgelopen dinsdag hebben vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname weer een grote container met hulpgoederen geladen. 

Door ziekte had René van de Logt, beter bekend als “Grote René”, zich afgemeld. Groot was de verslagenheid toen Naomi, de partner van René, belde met de mededeling dat René die middag, plots, door een hartstilstand was overleden. Hij werd slechts 54 jaar.

René was een trouwe en geliefde vrijwilliger van de Stichting. Zijn ruimtelijk inzicht kwam goed van pas bij het laden van containers,

Hij was letterlijk en figuurlijk een leermeester voor veel vrijwilligers. 

Met zijn overlijden verliezen we niet alleen een fijne, goede vrijwilliger maar ook een grote vriend.

Wij zullen hem nooit vergeten.

As dinsdag zal René in kleine kring herdacht worden.

Wij wensen Naomi, familie, vrienden en kennissen veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

In betere tijden:

Op de foto rechts, in blauwe sweater, sluit René wederom een container die is volgeladen met hulpgoederen. 

LADEN CONTAINER MET SCHOOLMEUBILAIR

Op dinsdag, 14 mei, gaan vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname  vanaf 13.00 uur, bij onze loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel, weer een container laden. Redelijk snel na de vorige container maar dat heeft te maken met het feit dat we die dinsdag een lading schoolmeubilair ontvangen en de opslagruimte al helemaal vol staat.

Het is dan ook de bedoeling om het meubilair rechtstreeks van de vrachtwagen in de container te plaatsen.

We kunnen elke hulp gebruiken! In de ochtend gaan we weer goederen klaar zetten. Dus als je wat mee wilt helpen: een ieder is van harte welkom, al was het maar een uurtje.

Kleding, speelgoed, schoeisel ed zijn zeer gewenst.. 

Jaarveslag en financieel overzicht 2023

Het “jaarverslag en financieel jaaroverzicht 20232” is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén