Zoals bekend verscheept de Stichting “Vrienden van Suriname” grote containers met allerlei hulpgoederen zoals schoolmeubilair, lesboeken pennen, schriften en medische hulp apparaten (bv echo apparaten couveuses) en hulpgoederen zoals verband, medicijnen.

Bijna elke maand ontvangt de Stichting een kreet om noodhulp uit Suriname.

Bijvoorbeeld een rolstoel voor een kindje of hulp in verband met een brand in een kindertehuis of het is een oproep om spoelvloeistof te sturen die men dringend nodig heeft omdat noodzakelijke operaties geen doorgang kunnen vinden bij gebrek aan dit basale middel.We proberen hier altijd op te reageren door in de containers hulpgoederen voor hen mee te sturen.

De laatste oproep was: 

10 huizen plat gebrand en 18 personen dakloos woensdag 21 mei 0400 uur Arnold Julen weg NickerieWij zijn dringend op zoek naar kleding / schoeisel / matras en keuken gerei en donatie naar eigen inzicht

U kunt Gemaks halve u donatie brengen bij de familie Salarbuks v d Arnold julenweg ( naast oud rijst molen v doerga ) het gaan om heel Arme mensen

In de container, die we as dinsdag gaan laden, zullen we ook goederen voor deze arme mensen mee laden.