Belastingvoordeel en tevens de Stichting helpen?

Sticky bericht

De Stichting “Vrienden van Suriname” verzamelt en verstuurt al meer dan 15 jaar gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar, zeer grote (40 ft) zeecontainers met hulpgoederen naar Suriname. In Suriname is de economisch crises nog lang niet voorbij, er heerst vooral onder de arme bevolking, bittere armoede.

De hulpgoederen die de Stichting verscheept , rolstoelen, verbandmiddelen, schoolmeubelen ed, zijn dan ook zeer hard nodig. Het versturen van een container kost telkens 3.000 euro. We kunnen dan ook elke financiële hulp gebruiken.

Wilt u ons helpen? Alle beetjes maken één groot dus.

De Belastingdienst erkent de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van belastingen. Zo heeft u een belastingvoordeel én helpt u de Stichting.

De Stichting “Vrienden van Suriname” is een stichting met veel vrijwilligers maar heeft nauwelijks geld in kas. Vandaar een oproep om een gift te geven aan onze stichting.

Rabobank Tiel   BIC:     RABONL2U        IBAN:     NL53RABO0362966796       

Douane controle container stichting

Van de reder kregen we bericht door dat een van de containers van de stichting “Vrienden van Suriname” door de douane te rotterdam, via een willekeurige selectie, uitgekozen was voor een fysieke controle.

Natuurlijk bleek alles in orde. Vervelend was wel dat de kosten, een bedrag van 692,35 euro , door de stichting betaald moest worden. 

Niet 1, niet 2 maar 3 zeecontainers met hulpgoederen naar Suriname

Alweer hebben vrijwilligers van de Tielse stichting ‘vrienden van Suriname’ twee grote zeecontainers geladen voor Suriname. Het transport werd financieel mogelijk gemaakt door de heer jan Anton Rijsdijk. 

Deze sponsor had ook een container met hulpgoederen geladen dus we konden in 1 keer maar liefst 3 containers met hulpgoederen verschepen.  Een van de containers werd vooral gevuld met allerlei medische hulpgoederen, zoals ziekenhuisbedden, (incontinentie)verband, rolstoelen rollators etc. deze goederen zijn bestemd voor het ziekenhuis in Nickerie dat in een deplorabele toestand verkeert. Het is de bedoeling om in maart weer een container te verschepen. Heeft u nog goederen, zoals n rolstoel, verband of kleding die u wilt schenken? Neem dan contact op met de beheerder van onze opslagloods, de heer Gerrit Kool, telefoon 0624361401, een donatie is natuurlijk ook bijzonder welkom 

De Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” ontvangt veel hulpgoederen na uitzending op NOS Journaal

Enige weken geleden werd op het NOS Journaal en op het NOS Jeugdjournaal aandacht besteed aan de nijpende situatie waarin een groot deel van de Surinaamse bevolking verkeert.Daarbij werd ook een reportage uitgezonden van de activiteiten van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname”. Nadien werd van diverse zijden hulpgoederen aangeboden, zoals schoolmeubilair, rolstoelen en speelgoed.

Zo leverde de Vincentius vereniging uit Boxtel maar liefst 1500 kilo (!!) aan kleding en schoeisel.  Al de goederen zijn opgeslagen in de loods totdat er voldoende (sponsor) geld is om weer een zee container te verschepen.

Zowel NOS Journaal als NOS Jeugdjournaal zijn te zien op npostart.nl:
NOS Journaal 19 december 2020
NOS Jeugdjournaal 19 december 2020

TV NOS journaal besteedt actie van de Stichting Vrienden van Suriname

Vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” halen elke week op diverse plaatsen allerlei hulpgoederen, zoals rolstoelen, voedsel, verbandmiddelen en schoolmeubilair, op.

Die worden dan in de loods aan de Papesteeg te Tiel opgeslagen totdat er voldoende (sponsor) geld is om weer een zeecontainer te verschepen.

Op zaterdagochtend, 19 december as gaan we in Best ca 200 schooltafeltjes en – stoelen ophalen. We zouden nog een aanhanger/bus of vrachtwagen goed kunnen gebruiken.

Wie kan meehelpen?
De situatie in Suriname is, door de financiele crisis, gevolgd door Corona problemen en wanbeheer van de vorige regering, nijpend.

Het TV NOS journaal wil daarom deze actie “begeleiden”en onder andere interviews opnemen van de vrijwilligers. Het is de bedoeling om deze opnames in het NOS TV journaal van 20.00 uur uit te zenden. 

Stichting “Vrienden van Suriname” bij NOS

Het feit dat vrijwilligers van de Stichting de laatste maanden veel grote zee containers met hulpgoederen voor Suriname hebben geladen is ook bij de NOS opgevallen. De situatie in Suriname is als gevolg van de Corona problemen, bovenop de gevolgen van de financieel economische crisis ,schrijnend. Er was vanuit de Surinaamse gemeenschap (het dorp Balingsoela) zelfs de vraag om naast de gebruikelijke hulpgoederen,zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden, schoolmeubilair, ook houdbaar voedsel op te sturen. 

NOS Radio 1: https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/67134-2020-10-30-suriname-is-blut

NOS website: https://nos.nl/artikel/2354462-steeds-meer-voedsel-naar-suriname-pot-pindakaas-is-haast-onbetaalbaar.htmlAlweer stuurt de stichting “Vrienden van Suriname” stuurt containers met hulpgoederen

Twee weken geleden zijn 2 grote zee containers gevuld met hulpgoederen in Suriname aangekomen.

Nog voordat die waren uitgeladen hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” wederom 2 grote zee containers geladen met rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, incontinentiematerialen, schooltafeltjes en schoolstoeltjes, kasten, tafels, lesboeken, leesboeken, kleding etc 

Het transport werd onder andere mogelijk gemaakt door de heer Badjalala.

Medio november zullen de containers in Suriname aankomen.

Heel veel arme, hulpbehoevende medemensen in Suriname zullen met de goederen geholpen kunnen worden. 

“Alle hens aan dek” voor Suriname

Gemiddeld 1 x per kwartaal lukt het de Stichting “Vrienden van Suriname ” om een grote zeecontainer met hulpgoederen, zoals rolstoelen, verbandmaterialen, schoolmeubilair etc, naar Suriname te verschepen.
Mede dankzij de inbreng van de nieuwe President van Suriname, de heer Santokhi kan de Stichting  niet 1 maar 2  grote zee containers met hulpgoederen laden. Vandaar de oproep “ALLE HENS AAN DEK“.

We gaan de 2 containers laden op zaterdagochtend (aanvang 09.00 uur)22 augustus 2020. Plaats : Papesteeg 36 te Tiel. We maken 2 groepen en elke groep gaat 1 container laden. Ook voor degenen die niet zo goed kunnen tillen zijn er voldoende dingen te doen…

We hebben iedereen nodig, dus als je maar even mee kunt helpen zou dat ook al mooi zijn. Neem je (klein)kind, broer zus of buurman mee. Vele handen maken immers licht werk. We hopen rond 12.30 uur klaar te zijn.

OPROEP: nog steeds is er  vanuit het dorp Balingsoela de vraag naar voedsel, dus houdbaar voedsel zoals rijst, olie etc is nog zeer welkom 
neem kleding en schoenen die je niet meer gebruikt mee en plaats ze in de container.

DENK AAN CORONA: we werken in de open lucht maar toch:probeer zoveel mogelijk 1 1/2 meter afstand te houden, gebruik eventueel mondkapjes en handschoenen
Tot zaterdagochtend , 22 augustus 09.00 uur

Tielenaren schenken voedsel aan Suriname

Afgelopen zaterdag heeft een groep vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer een grote zee container met hulpgoederen, zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden etc geladen.

Vorige week heeft de vertegenwoordiger van het Marrondorp Baling Soela (Marrons zijn afstammelingen van gevluchte slaven)gevraagd om ook voedsel mee te sturen. Een oproep in de lokale media om voedsel naar de container te brengen, leidde ertoe dat veel Tielenaren  een zak rijst, olie, meel en dergelijke, kwamen brengen.

We hebben hiermee ca 20 dozen kunnen vullen en met de container mee kunnen sturen.Over 3 weken wordt de container in Paramaribo verwacht. Men zal erg blij zijn met de geschonken goederen en voedsel. Daarom kunnen we nu al zeggen: “Tielenaren, bedankt!”

Foto door René Oosterling

Oproep: schenk voedsel aan de bewoners van het dorp Balingsoela in Suriname

Zoals wellicht bekend heeft het corona virus in Suriname genadeloos toegeslagen. De broze economie heeft een enorme klap gekregen. De situatie is vooral bij de arme bevolking schrijnend. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat voor het eerst door de contactpersoon van het Marrondorp Balingsoela, de heer Willem Julian, is gevraagd om eten op te sturen. Het dorp Balingsoela ligt aan de Suriname rivier en er wonen ongeveer 1500 mensen. 

Volgende week zaterdag, 18 juli gaan vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer een grote zee container met hulpgoederen, zoals rolstoelen, rollators, schoolmeubilair ed  laden.

Het is dan de bedoeling om ook dozen met voedsel, te denken aan pakken rijst, meel, pasta, soep, mee te sturen.

Oproep: wilt u ook wat voedsel beschikbaar stellen?

Kom dan op zaterdagochtend, 18 juli naar onze opslagloods aan de Papesteeg 36 te TieL We starten om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Overigens is ook andere hulpgoederen, zoals zomerkleding en schoeisel zeer welkom. 

Voorzitter van de Stichting “Vrienden van Suriname” ontvangt lintje

Will van Rhee, voorzitter van de stichting “Vrienden van Suriname”, is 24 april
Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau, beter bekent als het lintje. Will ontving deze onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. De activiteiten als bestuurslid en vrijwilliger van de stichting werden hierbij in het bijzonder vermeld. Daarnaast is Will al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger en organisator bij verschillende Tielse sportverenigingen. En ook als regent en secretaris van Stichting Burgerweeshuis Tiel zet Will zich in voor de samenleving.

Ik besef terdege dat ik deze eervolle onderscheiding slechts heb mogen ontvangen dankzij het feit dat vele vrijwilligers de afgelopen decennia belangeloos hebben meegeholpen bij de diverse activiteiten van de Stichting. Hartelijk dank daarvoor!

Will van Rhee

Pagina 1 van 6

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén