Belastingvoordeel en tevens de Stichting helpen?

Sticky bericht

De Stichting “Vrienden van Suriname” verzamelt en verstuurt al meer dan 15 jaar gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar, zeer grote (40 ft) zeecontainers met hulpgoederen naar Suriname. In Suriname is de economisch crises nog lang niet voorbij, er heerst vooral onder de arme bevolking, bittere armoede.

De hulpgoederen die de Stichting verscheept , rolstoelen, verbandmiddelen, schoolmeubelen ed, zijn dan ook zeer hard nodig. Het versturen van een container kost telkens 3.000 euro. We kunnen dan ook elke financiële hulp gebruiken.

Wilt u ons helpen? Alle beetjes maken één groot dus.

De Belastingdienst erkent de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van belastingen. Zo heeft u een belastingvoordeel én helpt u de Stichting.

De Stichting “Vrienden van Suriname” is een stichting met veel vrijwilligers maar heeft nauwelijks geld in kas. Vandaar een oproep om een gift te geven aan onze stichting.

Rabobank Tiel   BIC:     RABONL2U        IBAN:     NL53RABO0362966796       

Schoolmeubilair vanuit tiel onderweg naar Moengotapie

12e (!!) container van dit jaar geladen door vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname”.

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben afgelopen maandag weer een super grote container geladen met hulpmiddelen voor Suriname. Deze keer voornamelijk met schoolmeubilair bestemd voor een school in het dorp Moengotapie, gelegen in het binnenland van Suriname.

Vermeldenswaardig is dat dit al de 12e (!!) container was die dit jaar met hulpgoederen verscheept is.

Op maandagmiddag 8 nov as wordt nr 13 (de laatste van dit jaar) geladen. 

De Corona pandemie houdt Suriname nog steeds in een wurggreep. De 13e container wordt daarom geladen met voornamelijk medische hulpmiddelen zoals verband, rolstoelen, rollators ed.

De kosten voor een container stijgen met de dag! 

Wilt u de Stichting helpen? 

Zie de website www,vriendenvansuriname.nl of bel met Gerrit Kool 0624361401

Ook hulpgoederen zoals kleding, fietsen, schoenen houdbaar voedsel zijn van harte welkom!

Mensen die willen komen helpen met laden van de container zijn welkom op maandag 8 november as Papesteeg 36 te Tiel. We starten om 13.00 uur.

Veel belangstelling voor afgifte verzonden hulpgoederen

Twee containers aangekomen, twee andere komen deze week aan
Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben de laatste maanden verschillende super grote containers geladen en verscheept naar Suriname. De Corona Pandemie slaat in Suriname hard toe zodat de Stichting vooral veel medische hulpgoederen en ziekenhuisbedden heeft verzameld en verscheept.

Inmiddels zijn de containers aangekomen en zijn de goederen onder de ziekenhuizen verdeeld. 

De waardering was enorm, zo ook de aandacht van de media.zie bv 

en

Deze week komen er weer 2 containers met medische hulpgoederen, waaronder 160.000 mondkapjes, in Suriname aan. 

Speeltoestellen krijgen een tweede leven

De Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” ondersteunt onder andere jeugdprojecten in Suriname.

Zo ook de realisatie van een speeltuin in Paramaribo.

In het afgelopen half jaar heeft de Stichting maar liefst 7 containers met hulpgoederen verscheept. In een van die containers ook diverse oude speeltoestellen.

Aangekomen in Suriname werden deze opgeknapt en van een verfje voorzien en werd een speeltuin gerealiseerd. Wilt u de Stichting ook helpen? Zie dan de website www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder, Gerrit Kool telefoon 0624361401

Sportfestijn in Balingsoela

De Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” verzamelt en verscheept elk jaar een aantal containers met hulpgoederen, zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden en schoolmeubilair. Dit jaar bv al 7 (!!) containers Ook worden er -zodra we weer wat geld verzameld hebben-  verschillende kleine sociale projecten mogelijk gemaakt.

De Stichting heeft al meer dan 20 jaar een speciaal contact met het Marrondorp Balingsoela. en met de organisator Willem Olan. Dankzij steun van de Stichting werd er op 10 juli een (jeugd) sportdag georganiseerd.

Wilt u de Stichting ook steunen met een kleine bijdrage dan zou dat fantastisch zijn. Zie de website www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de loods, Gerrit Kool 0624361401 

28 ziekenhuisbedden op weg naar Suriname

Vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” zijn op dinsdag 6 juli 2021 naar Swifterbant gereden en hebben daar maar liefst 28 (!) moderne ziekenhuisbedden met matrassen en veel medische hulpgoederen opgehaald en ter plekke in een grote container geladen.
Zoals bekend is Suriname zwaar door het Corona virus getroffen zodat deze goederen zeer welkom zijn.

Naar verwachting komt de container rond 25 juli in Suriname aan.
Wilt u ook meehelpen en/of een donatie doen? Kijk dan even op de pagina Steun ons of bel met de beheerder van de loods, Gerrit Kool, 0624361401.

Schoolmeubilair opgehaald in Abcoude

Nadat een groep vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” al  afgelopen dinsdag in Swifterbant een grote container had geladen met onder andere 28 ziekenhuisbedden en ander medische hulpgoederen, is gisteren een groep op weg gegaan naar Abcoude. Daar heeft men 2 grote aanhangers en een bakwagen, beschikbaar gesteld door autobedrijf Willekes uit Tiel, volgeladen met een grote hoeveelheid schoolmeubilair. Deze hulpgoederen zijn tijdelijk opgeslagen in de loods te Tiel. 

De Stichting probeert wat sponsorgeld bijeen te krijgen (alle beetjes helpen) om het transport van een container te bekostigen. Als ook u wilt meehelpen zou dat fijn zijn. Zie de pagina Steun ons of neem contact op met de beheerder van de loods, de heer Gerrit Kool, 0624361401

Medische hulpgoederen vanuit Tiel op weg naar Suriname

Zoals bekend veroorzaakt het Covid virus grote medische problemen in Suriname.De situatie is schrijnend, er is een groot tekort aan medische hulpgoederen. 

Vandaar dat de Stichting “Vrienden van Suriname” de laatste maand zeer actief is geweest met het vergaren van met name medische hulpgoederen. Dat resulteerde in een enorme hoeveelheid mondmaskers, wegwerp uniformen, handschoenen, desinfecterende gel etc. (ca 800 !! grote en middelgrote dozen!!)Vrijwilligers van de Stichting hebben al deze goederen afgelopen zaterdag in een grote container geladen.Die zal met spoed naar Suriname verscheept worden en over ca 20 dagen verwachten we die in Suriname. Daar zullen die goederen zo snel mogelijk naar ziekenhuizen worden gebracht.

Wij danken de sponsoren van de hulpgoederen en zeker ook de vrijwilligers.

Dringend hulp gevraagd

Beste mensen,


Zoals jullie weten heeft het Coronavirus gigantisch toegeslagen in Suriname.Er is een enorm gebrek aan IC materialen en ziekenhuisbedden.
Dat is de reden dat wij, wat betreft het vergaren van hulpgoederen, ons juist daarop gericht hebben.Inmiddels hebben we ca 15 (!) pallets met dozen vol IC materialen zoals mondmaskers, verband, weggooi uniformen, ontsmettingsmiddelen etc.Daarnaast ook mooi ziekenhuisbedden, matrassen rolstoelen en rollators. We willen die met spoed naar Suriname verschepen.
Daarom gaan we zaterdag, 26 juni een container laden.Papesteeg 36 te Tiel. We beginnen om 08.30 uur!!


Er is ook nog steeds behoefte aan kleding, speelgoed maar ook houdbaar voedsel.


We hopen rond 12.00 uur klaar te zijn.
Zie ik jullie op zaterdag 26  juni?
Groet Will 

IC-materialen naar noodlijdend Suriname

Abena Healthcare BV Boxmeer schiet te hulp

In Suriname heeft het Coronavirus gigantisch toegeslagen.

Er is een enorm tekort aan IC-materialen. Dat is de reden dat de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” zich, wat het vergaren van hulpgoederen betreft, met name heeft gericht op ziekenhuis goederen.

Via onze contacten kwamen we terecht bij  Lizzy Bruno en Jos Althuizen van Abena, Healthcare BV te Boxmeer. Zij hadden in de opslagloods in Heijen nog wel “wat” IC materialen staan die wij mochten hebben voor het noodlijdend Suriname.

Tot onze grote vreugde werden maar liefst 11 pallets met dozen vol met IC-materialen , zoals mondmaskers, desinfecterende gels etc. aangeleverd.

Deze goederen kan men in Suriname zeer goed gebruiken en gaan we met spoed verschepen.

Zaterdag 26 juni as gaan vrijwilligers  daarom weer een container laden onder andere met die goederen.

Namens veel arme, hulpbehoevende mensen in Suriname danken wij Abena HealthCare BV voor hun gift.

Voor meer informatie zie de website:www.vriendenvansuriname.nl

Huize TYLTYL krijgt nieuw tapijt

Huize TYLTYL in Suriname is een tehuis voor kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Het tehuis had geen vloerbedekking er werd op de kale vloer geleefd. De Stichting “Vrienden van Suriname” leverde, via Jan Schuurman, een grote hoeveelheid tapijttegels. Een van de Vrienden, Rinie Cappel, reisde naar Suriname en heeft met hulp van de leiders ter plekke de tapijttegels gelegd. De kinderen reageerden super blij op de tapijttegels en mooie kleuren combinatie.

Pagina 1 van 8

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén