FINANCIËLE HULP GEVRAAGD

Dit jaar hebben vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname al 5 grote containers met hulpgoederen naar Suriname weten te laden en te verschepen.

Hoewel de kosten voor een container het afgelopen half jaar wat gedaald zijn, bedragen die toch nog altijd 4.000 euro. In de loodsen hebben we nog voor 2  containers schoolmeubilair ed opgeslagen en voor minimaal 1 container allerlei medische hulpgoederen.

Alle goederen – maar met name de medische hulpgoederen-  zijn in Suriname dringend nodig, maar de kas van de Stichting is bijna leeg. Wie kan helpen?

De Stichting wordt door de Belastingdienst als ANBI Stichting erkend zodat donaties aftrekbaar zijn van de Nederlandse Belastingen.

NL53RABO0362966796 tnv de St Vrienden van Suriname

Enne…… alle kleine beetjes maken één groot

Bij voorbaat dank…

Gerrit Kool, de beheerder van de loods op bezoek bij het laden van hulpgoederen

 Leuke verrassing voor de vrijwilligers, tijdens het laden van de container met schoolmeubilair, was het bezoek van Gerrit Kool, de beheerder van de loods. Gerrit i, na een val van zijn fiets waarbij een bekkenbreuk ontstond, noodgedwongen aan een rolstoel gekluisterd.

Volgende week krijgt hij van de chirurgen te horen wanneer hij weer geopereerd wordt. Gerrit vindt het erg leuk iets van de vrijwilligers te horen. Zijn telefoonnummer is 0624361401.

Kippen ontdekken het schoolmeubilair

Voordat schoolmeubilair uit de loods in de container geladen kon worden, moesten er enige eieren geraapt worden.

Kippen hadden namelijk het schoolmeubilair uitgezocht om daar eieren in te leggen.

CONTAINER MET SCHOOLMEUBILAIR GELADEN

Afgelopen dinsdag hebben vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname weer een grote container met hulpgoederen geladen. Deze keer voornamelijk met schoolmeubilair bestemd voor de St O Nanny Suriname. 

Transportbedrijf Jan Krediet kwam met een grote vrachtauto en een aanhanger vol met schoolmeubilair. Dat werd rechtstreeks in de container geladen. Tevens werd ook veel speelgoed, afkomstig van een kinderopvang in Heemstede, in geladen. Daarnaast, voor enige kleine sociale projecten -zoals huize Betheljada-  2 zuurstofapparaten, een ziekenhuisbed, (beide afkomstig van de St 4wd.care) rolstoelen en rollators. (afkomstig van woonzorgcentra Haaglanden) Veel arme, hulpbehoevende mensen zullen met deze goederen geholpen worden. Dank aan allen die hier aan – op welke manier dan ook- hebben bijgedragen om dit te realiseren.

GROTE RENÉ PLOTS OVERLEDEN

Afgelopen dinsdag hebben vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname weer een grote container met hulpgoederen geladen. 

Door ziekte had René van de Logt, beter bekend als “Grote René”, zich afgemeld. Groot was de verslagenheid toen Naomi, de partner van René, belde met de mededeling dat René die middag, plots, door een hartstilstand was overleden. Hij werd slechts 54 jaar.

René was een trouwe en geliefde vrijwilliger van de Stichting. Zijn ruimtelijk inzicht kwam goed van pas bij het laden van containers,

Hij was letterlijk en figuurlijk een leermeester voor veel vrijwilligers. 

Met zijn overlijden verliezen we niet alleen een fijne, goede vrijwilliger maar ook een grote vriend.

Wij zullen hem nooit vergeten.

As dinsdag zal René in kleine kring herdacht worden.

Wij wensen Naomi, familie, vrienden en kennissen veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

In betere tijden:

Op de foto rechts, in blauwe sweater, sluit René wederom een container die is volgeladen met hulpgoederen. 

LADEN CONTAINER MET SCHOOLMEUBILAIR

Op dinsdag, 14 mei, gaan vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname  vanaf 13.00 uur, bij onze loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel, weer een container laden. Redelijk snel na de vorige container maar dat heeft te maken met het feit dat we die dinsdag een lading schoolmeubilair ontvangen en de opslagruimte al helemaal vol staat.

Het is dan ook de bedoeling om het meubilair rechtstreeks van de vrachtwagen in de container te plaatsen.

We kunnen elke hulp gebruiken! In de ochtend gaan we weer goederen klaar zetten. Dus als je wat mee wilt helpen: een ieder is van harte welkom, al was het maar een uurtje.

Kleding, speelgoed, schoeisel ed zijn zeer gewenst.. 

Jaarveslag en financieel overzicht 2023

Het “jaarverslag en financieel jaaroverzicht 20232” is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

VRIJWILLIGERS LADEN OP DINSDAG CONTAINER MET SCHOOLMEUBILAIR EN LOSSEN OP DONDERDAGAVOND 4 VRACHTAUTO’S

Afgelopen week hebben vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname een container met voornamelijk schoolmeubilair geladen.

Bestemd voor scholen op en bij de plantage Mariënburg. Zoals bekend heeft de Stichting een samenwerkingsverband met Reinders Oisterwijk,

een grote leverancier van onder andere schoolmeubilair. Als Reinders nieuw schoolmeubilair levert wordt het oude, maar nog zeer bruikbare, meubilair naar onze loods gebracht. We verschepen dit dan per container naar Suriname waar het meubilair een “2e leven” krijgt. De toevoer van schoolmeubilair is op deze wijze een continu gegeven.

De vrijwilligers kregen het deze week “voor de kiezen” want een paar dagen na het laden van de container kwam transportbedrijf Jan Krediet met 2 grote vrachtwagens plus aanhangers naar de loods om daar een enorme vracht schoolmeubilair af te leveren. Tot laat in de avond werd, samen met de chauffeurs, doorgewerkt om de goederen in de loods op te slaan. 

Hulde aan de kanjers!!

BRAND VERWOEST KINDERTEHUIS WIE HELPT 40 KINDEREN AAN KLEDING, SPEELGOED ETC 

https://www.waterkant.net/suriname/2024/04/16/kinderhuis-zout-der-aarde-compleet-verwoest-door-brand-40-kinderen-dakloos

Via onze contactpersoon in Suriname, Sew Soekhlal,  ontvingen wij het, zeer vervelend, bericht over een brand waarbij een kindertehuis volledig werd vernield .

Gelukkig geen doden of gewonden maar de 40 kinderen zijn echt alles kwijt. Zij hebben (kinder) kleding, schoeisel, sportkleding, speelgoed, sanitaire zaken zoals tandenborstels etc nodig Nu gaan we as dinsdag een container laden voor scholen in en rondom plantage Mariënburg. Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel)

Dan zouden we die hulpgoederen mee kunnen laden. Dus.. een dringende oproep om die hulpgoederen te verzamelen. 

Dan maken we speciaal voor die kinderen een pallet met hulpgoederen. 

LADEN CONTAINER DINSDAG 23 APRIL AS

Vrijwilligers van de Stichting hebben weer op diverse plaatsen in Nederland,

oa Beusichem (ziekenhuisbed) Tiel (Opsta stoel bij Walburg/kleding bij Klesteo/ scootmobile bij Vrijthof) ) en Apeldoorn, hulpgoederen opgehaald. Dank daarvoor. Binnenkort zullen we ook in Zwolle weer medische hulpgoederen ophalen.

Op dinsdag, 23 april as gaan we bij onze loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel weer een container met schoolmeubels, schriften, pennen etc laden. Deze keer bestemd voor de scholen in/bij plantage Mariënburg. Een en ander door de hulpvraag van de familie Douglas en de EBGS in Suriname.

In de ochtend gaan we de goederen klaar zetten. Daarbij is het van belang dat hetzelfde (te herkennen aan de kleuren) schoolmeubilair bij elkaar gezet wordt zodat het laden eenvoudiger wordt (tip René)  

Men heeft nog een vraag ten aanzien van fietsrekken en een sofa/ zitbank 

Wie weet die nog te staan zodat we die mee kunnen laden?

Hulp bij het klaarzetten van de hulpgoederen en het laden is gewenst.

Overigens ontvangt de Stichting rond de 25e april nog ca 800 (!) schooltafels en -stoeltjes, kasten. bureaus ed.

SCHOOLMEUBILAIR NAAR NICKERIE

Afgelopen dinsdag hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer een container met hulpgoederen geladen,nu met voornamelijk schoolmeubilair. Deze goederen zijn bestemd voor het district Nickerie, tav de districtscommissaris, mevrouw S. Gobardhan. Schoolmeubilair is lastig te laden zodat we de open gaten hebben moeten vullen met oa kleding, speelgoed, sportspullen.  (oa voor de Korfbalvereniging) Ondanks het feit dat we veel goederen van tevoren hadden klaar gezet, waren we vrij laat (half 6) klaar met laden.Voor al degenen die, op welke wijze dan ook, hebben meegeholpen:Hartelijk dank.

Kinderrolstoel

Recent vroeg ik onze vrijwilligers en sympathisanten wie een kinderrolstoel wist voor een 3-jarig kind dat leed aan “spasma”. Het is hartverwarmend dat ik van 3 vrijwilligers een telefoontje kreeg dat men een rolstoel voor dat ongelukkige kind had. Twee daarvan hadden nota bene een kinderrolstoel gekocht!!!

Kortom: mijn conclusie is -en dat wist ik al lang maar werd nu weer bevestigd-: we hebben GEWELDIGE VRIJWILLIGERS

HARTSTIKKE BEDANKT

Ontmoeting met directeur Wybren Terpstra van TR-Care uit Veenendaal

Afgelopen woensdag had de voorzitter in Veenendaal een kennismakingsgesprek met de directeur van TR- Care, de heer Wybren Terpstra. (al meer dan 15 jaar is TRCare gespecialiseerd in het inrichten van sanitaire ruimten en het leveren van til systemen voor de gezondheidszorg)

Het was een leuk gesprek waarvan de uitkomst was, dat TR-Care waar mogelijk de Stichting Vrienden van Suriname, en daarmee hulpbehoevenden in Suriname, zal gaan voorzien van diverse medische hulpgoederen. (te denken valt aan tilliften, matrassen, bedden, zorg baden etc) Dit zijn min of meer “afgeschreven”, maar nog uitstekend te gebruiken hulpmiddelen. Voordat de goederen naar de Stichting gaan zal men die  nog schoonmaken en operationeel maken. 

Kortom, een fijne partner voor onze Stichting en voor Suriname.

Pagina 1 van 16

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén