Auteur: vriendenvansuriname Pagina 2 van 16

GROTE CONTAINER BOMVOL GELADEN MET MEDISCHE HULPMIDDELEN

Gisteren hebben veel vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname weer een grote container geladen met medische hulpgoederen, zoals ziekenhuisbedden, rollators, verbandmiddelen etc etc Dit was weer een actie in samenwerking met de St Switie Marien, die al zeer lang het Diaconessenziekenhuis in Paramaribo ondersteunt.

Maar we hebben ook veel goederen geladen voor het ziekenhuis in Wanica, het ’s Lands Hospitaal, het Sint Vincentius ziekenhuis, MMC in Nickerie en het Academisch ziekenhuis. En niet te vergeten voor huize Ashiana en Betheljada. 

Voor Betheljada hebben we onder andere een prachtig hoog laag zorgbad geladen. Dit bijzondere bad was geschonken door de directeur van TR-Care uit Veenendaal, de heer Wybren Terpstra. Dat de container echt bomvol geladen is kan je wel zien aan bijgaande foto’s. (gemaakt door Will van Rhee) Frits Coumans, een van de vrijwilligers, zat letterlijk in de container tussen de dozen om elk leeg plekje te vullen.

Speciale dank gaat uit naar Evelien en Ferdinand van Melle van de St Switie Marien, zij kwamen zelfs op hun trouwdag -knetterhard- meehelpen laden

en…… trakteerden de vrijwilligers na afloop op lekkere hapjes. 

Op dinsdag 19 maart as gaan we weer een container laden, dan met schoolmeubilair, lesboeken, speelgoed en dergelijke voor scholen in het district Nickerie.

Meer informatie? Bel met de beheerder van de loods Gerrit Kool, 0624361401 of mail naar wjpvrhee@gmail.com

NIEUWS OVER GERRIT EN CONTAINERS LADEN

De beheerder van de loods, Gerrit Kool, herstelt voorspoedig van de bekkenbreuk maar is nog wel enige tijd aan een rolstoel gekluisterd.
De afgelopen weken hebben vrijwilligers van de Stichting weer op diverse plaatsen in Nederland goederen opgehaald.Onder andere in Zeist, Eindhoven, Vianen, Balloo (Drenthe) etc Hartelijk dank voor de hulp. Volgende week worden nog oa in Rotterdam goederen opgehaald, daarnaast is er veel schoolmeubilair, kleding en medische hulpgoederen naar de loods gebracht.

Container laden op dinsdag 27 februari
Zoals bekend gaan we op dinsdag, 27 februari as, in samenwerking met de Stichting Switie Marien, weer een super grote container laden. De St Switie Marien is actief voor het Diakonessenhuis in Paramaribo zodat deze keer veel medische hulpgoederen bestemd voor het Diakonessenhuis worden geladen. Maar we vergeten de andere ziekenhuizen en verpleeghuizen niet, want ook voor hen zullen hulpgoederen geladen worden. Medische hulpgoederen, zoals rolstoelen, verband ed zijn van harte welkom.

OOK IN MAART (19e) CONTAINER LADEN
Het is de bedoeling om op dinsdag,19 maart ook een container te laden, nu met schoolmeubilair voor de districtscommissaris van Nickerie, het meubilair is dan ook bestemd voor scholen in Nickerie. We zijn nog op zoek naar schoolmateriaal zoals pennen, papier, potloden ed
Alle hulp is welkom maar het ziet ernaar uit dat we vooral op 19 maart extra hulp kunnen gebruiken.

Gerrit uit ziekenhuis/Omroep Gelderland maakt rapportage

Gerrit Kool, de beheerder van de opslagloods, was gevallen met zijn fiets. Daardoor was het bekken gebroken. Hij is vanuit het Rivierenland ziekenhuis Tiel vervoerd naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen en is daar succesvol geopereerd. Vervolgens is hij teruggebracht naar het ziekenhuis in Tiel waar hij enige dagen is verzorgd. Gisteren mocht Gerrit weer naar huis. Hij zal nog wel enige weken moeten revalideren. Verschillende Vrienden hebben hem een kaartje gestuurd. Daar was hij van onder de indruk en hij bedankt een ieder daarvoor.

Tijdens het laden van de container op 23 januari heeft Omroep Gelderland bijgaande rapportage gemaakt
https://www.gld.nl/nieuws/8086133/will-uit-tiel-stuurt-al-twintig-jaar-zeecontainers-naar-suriname

Gerrit Kool belandt in ziekenhuis

Vandaag is Gerrit Kool, de beheerder van onze loods, nog bij de loods geweest om een partij medische hulpgoederen in ontvangst te nemen en op te slaan.

Op de terugweg is hij hard met zijn fiets gevallen en daarbij is het bekken op meerdere plaatsen gebroken.

Telefonisch meldde Gerrit dat hij vandaag nog naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen zal worden gebracht en daar worden geopereerd. 

Hij wenst alle vrijwilligers succes met het laden van de container as dinsdag.

Zoals gemeld gaan we as dinsdag een container laden met voornamelijk schoolmeubilair, les en leesboeken, speelgoed en kleding.

Adres: Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel Er zijn verschillende vrijwilligers ziek, geblesseerd of op vakantie dus we kunnen HULP goed gebruiken. 

Vragen? stuur een mailtje  naar wjpvrhee@gmail.com

Zowel triest als feestelijk nieuws

Triest Nieuws

Zoals bekend verzorgen de vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname veel laagdrempelig en direct, één op één hulp.

Zo hadden zij in de container van afgelopen december een rolstoel, po stoel en een mooie scootmobiel geladen voor mevrouw Widya. Zij was ernstig ziek (diabetes) en eind van 2023 werden beide benen geamputeerd.

Kortom, zij had dringend ondersteuning nodig.  De vrijwilligers waren blij haar te kunnen helpen, maar onlangs vernamen wij dat zij plotseling op 60 jarige leeftijd in haar slaap overleden was. Uiteraard zorgen wij dat de goederen op een goede plaats komen. Wij wensen haar familie vrienden en kennissen sterkte! 

FEESTELIJK NIEUWS

20 jaar  geleden hebben vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname de eerste container met hulpgoederen geladen. 

Nu, anno 2024, hebben we meer dan 130 containers geladen en verscheept.

HULDE aan alle vrijwilligers en DONOREN voor hun hulp.

As Dinsdagmiddag, 23 januari gaan we weer een container laden, nu voornamelijk met schoolmeubilair schoolboeken speelgoed ed

Plaats Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel. HULP hierbij is gewenst.

TV (Omroep Gelderland) en Regio TV (SRC) zal  bij het laden aanwezig zijn om een rapportage te maken. 

CONTAINER LADEN MET SCHOOLMEUBILAIR

Op dinsdagmiddag, 23 januari as, vanaf 13.00 uur, gaan vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname weer een grote container laden, nu voornamelijk met schoolmeubilair, pennen,schriften, boeken etc. Plaats: Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel. In de ochtend uren gaat Gerrit Kool, de beheerder van de loods, al veel goederen klaar zetten.Hulp bij het klaarzetten van de goederen en het laden van de container is gewenst. 

Kleding en speelgoed

Mocht men nog kleding en/of speelgoed hebben neem dat dan mee. Uiteraard is verband, rolstoelen etc ook van harte welkom.

ST VRIENDEN VAN SURINAME VRAAGT ONDERSTEUNING

Vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” zijn al meer dan 25 jaar actief voor de hulpbehoevende mens in Suriname. 

Elk jaar worden er gemiddeld 8-12 grote containers geladen met hulpgoederen en naar onze voormalige kolonie verscheept. 

De afgelopen jaren heeft Suriname te kampen gehad met slecht financieel bestuur door de voormalige regering, vervolgens de effecten van Corona waardoor het toerisme stil kwam te liggen en het laatste jaar door de wereldwijde economische situatie met hoge inflatie tot gevolg.

Veel mensen in Suriname leven hierdoor in diepe armoede. Ziekenhuizen en opvanghuizen voor (gehandicapte) kinderen en ouderen kampen met tekorten aan zelfs basale zaken zoals verband en pleisters.

Hulp is daarom nog steeds dringend nodig. Aan hulpgoederen is meestal geen gebrek. Doordat we al zo lang actief zijn is de toestroom continu.De opslagloods staat weer bomvol.

De -ongeveer 125 – vrijwilligers van de Stichting doen hun werk geheel pro Deo. De kosten voor transport bedragen echter 5.000 euro per container.

Daarom een dringende oproep om een financiële steun, zodat de vrijwilligers ook in 2024 hun broodnodige hulp kunnen blijven geven.

De Stichting heeft een ANBI status zodat giften aftrekbaar zijn van Belastingen!

Uiteraard kunt u de Stichting ook in uw testament benoemen.

De rekening van de Stichting is:  NL53RABO0362966796

VRIJWILLIGERS LADEN DE 11E (!!) CONTAINER VOL MEDISCHE HULPGOEDEREN

Vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname hebben gisteren de 11e container geladen met medische hulpgoederen, (ism de St Switi Marien) voornamelijk bestemd voor het Diakonessenhuis in Paramaribo. 

Daarnaast werden er goederen ingeladen voor huize Betheljada, (oa een bed bad, verband en een til lift) voor een patiënt mevr Widya (rolstoel, po stoel en scootmobiel)  en goederen voor ’s lands hospitaal en voor de Stichting Kracht voor de Toekomst Stichting Standing Firm. 

Vooraf hadden vrijwilligers al een en ander klaargezet. Jammer genoeg moest men in de stromende regen werken maar dat mocht de pret niet drukken. De container werd bomvol geladen (zie foto’s) Tijdens de lunch werd een visje gegeten (zie foto) en na afloop werden de vrijwilligers  door Jan en Rina ontvangen in hun gezellige kantine van de mini camping Tussen de Dijken. 

(zie foto’s)

Daar werd, onder een drankje en heerlijk Surinaams eten, aangeboden door de St Switi Marien, teruggekeken op het afgelopen jaar. De voorzitter bedankte alle vrijwilligers, waaronder Henk de Vries die samen met zijn partner in Suriname de distributie verzorgt maar nu tijdelijk in Nederland was en natuurlijk de beheerder van de loods Gerrit Kool en de nieuwe “huisbaas” Martin Hakkert. 

De vrijwilligers werden ook verrast door de komst van Dennis de Waard van de reder Berkman, die al meer dan 10 jaar de containers van de Stichting regelt. 

De loods staat  nog steeds erg vol. (voor minstens 2 containers aan hulpgoederen) Op dinsdag 23 januari 2024 is het de bedoeling weer een container te laden, nu met vooral schoolmeubilair. 

Namens het bestuur bedankte de voorzitter een ieder voor hun inzet het afgelopen jaar en wenste hen mooie Kerstdagen en een -in alle opzichten- uitstekend 2024 toe.

VRIJWILLIGERS VAN DE ST VRIENDEN VAN SURINAME HALEN HULPGOEDEREN OP

De afgelopen weken hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer op verschillende plaatsen in Nederland hulpgoederen opgehaald. Onder andere in Apeldoorn bij Marleen Turner van de St “Derdehands”, bij Piet van Binnendijk ca 15 computers en bij Arno van Gessel van het Vrijthof weer een groot aantal rollators en kleding.

In Zeist werd bij Hendrikje van der Bij van het Diaconessenhuis een bakwagen vol met medische hulpgoederen geladen.

De bakwagen was overigens weer belangeloos ter beschikking gesteld door Garage Willekes te Tiel.

Eenieder:Dank voor alle ondersteuning!

Laden 11e container

Op dinsdag 19 december (dus over 10 dagen) gaan vrijwilligers van de Stichting  Vrienden van Suriname weer een super grote container met hulpgoederen laden. Dit is dan alweer de 11e container van dit jaar. Nu voornamelijk met medische hulpgoederen bestemd voor het Diakonessenhuis in Paramaribo.Dit is weer een gezamenlijk project met de St Switie Marien. Deze stichting zet zich met name in voor het Diaconessenhuis, vandaar. We beginnen met laden (adres Passewaaijse Hogeweg 1 Tiel ) om 13.00 uur.

We kunnen hulp bij het laden gebruiken.

In de ochtend zet Gerrit Kool (0624361401) weer goederen klaar. Ook Gerrit kan daarbij hulp gebruiken!

Mocht u nog kleding, rolstoelen, verbandmiddelen ed hebben die u wilt afstaan:

Breng dat dan dinsdag naar de loods, dan wordt het direct meegeladen. 

Surinaamse Maaltijd

Na afloop van het laden (verwacht ca 17.00 uur) wordt in de kantine van de camping “Tussen de Dijken” Inundatiedijk Zuid 3 Tiel, voor de vrijwilligers een heerlijke Surinaamse maaltijd geserveerd. Aangeboden door de St Switie Marien. 

Pagina 2 van 16

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén