Auteur: vriendenvansuriname Page 2 of 5

Zomerkleding en schoeisel gevraagd

Ondanks de hitte zijn de vrijwilligers van de Stichting ” Vrienden van Suriname” erg actief. Zo is een groep naar Culemborg gegaan en hebben daar bij de Oranje Nassauschool maar liefst 5 aanhangers met gebruikt, maar nog goed, schoolmeubilair opgehaald.

De loods staat propvol met allerlei hulpgoederen, zoals lesboeken, verbandmiddelen, rolstoelen etc zodat het plezierig is te kunnen melden dat we weer een sponsor hebben gevonden om het transport van een grote zeecontainer met hulpgoederen mogelijk te maken.

Het is de bedoeling om op zaterdagochtend, 10 augustus vanaf 09.00 uur de container te gaan laden. Adres Papesteeg 36 Tiel.

Wilt u een handje meehelpen? Dat zou erg fijn zijn. Als u nog schoenen of zomerkleding heeft die u niet meer gebruikt kunt u die dan ook inleveren.

We zorgen ervoor dat ze in Suriname goed terecht komen.

Kleding en schoenen gevraagd voor Suriname

In Suriname is men nog niet over de economische crises heen.

Vooral de arme bevolking heeft het zwaar. Er heerst nog bittere armoede. Men kan daarom wat extra hulp in de vorm van kleding, schoenen, verbandmiddelen en dergelijke,  goed gebruiken.

De Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” doet wat het kan. Zo hebben Vrijwilligers afgelopen week weer een grote zeecontainer gevuld met allerlei hulpgoederen zoals schoolmeubilair, verbandmiddelen, kleding, rolstoelen.

Mocht u nog(zomer) kleding en/of schoenen hebben die u niet meer gebruikt, lever ze dan svp in bij vrijwilligers van de Stichting. U kunt contact opnemen met Gerrit Kool telefoon 0624361401. Gerrit helpt u graag verder.

Welzorg te Raamsdonkveer schenkt medische hulpmiddelen

Vanmorgen hebben vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” bij fa Welzorg te Raamsdonkveer een grote hoeveelheid medische hulpgoederen opgehaald.

Ter plaatse hebben we in een vrachtwagen onder andere 70 nieuwe douche en – po stoelen, 10 kinderrolstoelen, tandemfietsen voor minder validen etc etc geladen.

De hulpgoederen zijn tijdelijk in de opslagloods te Tiel geplaatst.

Zaterdag (overmorgen) gaat een groep vrijwilligers weer een zeecontainer laden en dan zullen deze hulpgoederen ook geladen worden.

Veel arme, hulpbehoevende mensen in Suriname zullen hiermee onzettend blij gemaakt worden.

Grote ophaaldag

Vandaag hebben verschillende vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hard gewerkt en veel schoolmeubilair opgehaald. Eerst ca 160 tafeltjes, stoeltjes, tafels en bureaus bij de PWA school en daarna naar Buren waar de Cambierschool nog ca 50 schooltafeltjes en stoeltjes had opgeslagen. Om 13.00 uur hadden we ook in Buren alles opgehaald.

Om 14.30 uur kwamen Ank van Veen en Patrick Hoogweg van de school De Wegwijzer uit Leidschendam, nog met een kleine vrachtwagen, ca 50 tafeltjes en stoeltjes en ca 40 dozen met les- en leesboeken, brengen.

Op zaterdagochtend, 11 mei gaan we weer een zeecontainer laden bij de opslagloods aan de Papesteeg 36 te Tiel en dan zal het meubilair ook meegaan.

Ook RegioTV Tiel besteedt aandacht aan de activiteiten van de stichting en deelde onze oproep:
https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/regiotv-tiel/2407039-vrienden-van-suriname-vraagt-hulp-bij-laden-zeecontainer

Alle hulp is welkom

Mocht u nog zomerkleding, schoenen en dergelijke  hebben die u niet meer kunt gebruiken, kunnen die ook mee. In Suriname heerst nog veel armoede en kan men deze hulpgoederen goed gebruiken.

Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2018

Het jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2018 is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

Cambier van Nooten schenkt schoolmeubilair

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben bij de brede zorgschool Cambier van Nooten te Tiel een grote hoeveelheid overtollig schoolmeubilair opgehaald.

In Suriname verkeert het meubilair in zeer veel scholen in een erbarmelijke staat zodat men dit meubilair nog uitstekend kan gebruiken.

Afgelopen week werd in Apeldoorn een aanhangwagen vol schoolmaterialen, zoals lesboeken, pennen, schriften etc opgehaald. Op de terugweg klapte echter een van de banden van de aanhanger.

Gelukkig geen verdere schade. De ANWB zorgde dat de aanhanger bij een garage kwam waar op beide wielen nieuwe banden gezet werden.  Inmiddels zijn de schoolmaterialen in de opslagloods geplaatst. Zodra de Stichting weer een sponsor heeft gevonden zullen al deze hulpgoederen per zeecontainer verscheept worden.

Burger initiatief Award

De Stichting “Vrienden van Suriname” was genomineerd voor de “Burger Initiatief Award” van de gemeente Tiel.

Er waren maar liefst 16 genomineerden. De jury had een moeilijke keus. De Stichting werd met lof overladen maar uiteindelijk werd “Tiel Herstelt” dit jaar de winnaar.

https://www.zakengidstiel.nl/nieuws/algemeen/640341/burgerinitiatief-award-2018-tiel-herstelt-

School Asch schenkt kinderboeken aan Marrondorp

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben bij de dorpsschool van Asch (Buren) een grote hoeveelheid leesboeken, (meer dan 1000!) bestemd voor kinderen tot 14 jaar, opgehaald. Vorig jaar werd het schooltje gesloten. Er waren nog veel lesboeken en leesboeken aanwezig die men nu voor Suriname beschikbaar stelde.

Toevallig had het bestuur van de bibliotheek van het Marrondorp Lebidoti, kort geleden, aan de Stichting “Vrienden van Suriname”, om kinderboeken gevraagd.

De loods van de Stichting staat vol met hulpgoederen zoals rolstoelen, rollators, schoolmeubilair. Zodra de Stichting weer voldoende geld voor een transport van een container beschikbaar heeft zullen de hulpgoederen verscheept worden.

Wilt u ons helpen en daarmee tevens een aftrekpost van belastingen hebben? Doe dan een gift op NL53RABO0362966796 ten name van de Stichting.

Lebidoti is overigens een dorp gelegen aan de oevers van het Brokopondo stuwmeer. De bewoners (marrons) zijn bijna allemaal rechtstreeks afstammelingen van gevluchte slaven. De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft in het verleden meegeholpen bij de realisatie van het bibliotheekje in dit dorp.

Verbandmiddel en rolstoelen opgehaald

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” zijn naar Landgraaf (bij Heerlen in Limburg) gereden om daar een aanhangwagen te laden met incontinentiematerialen, rolstoelen en rollators. Tevens werd bij een particulier uit Winssen enige postoelen en enige rolstoelen opgehaald.

Prins Willem Alexander school schenkt schoolmeubilair

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft van de PWA school te Tiel ca 25 schooltafeltjes en – stoeltjes ontvangen. Dit schoolmeubilair was overtollig en kan men in Suriname nog zeer goed gebruiken.

Page 2 of 5

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén