Auteur: vriendenvansuriname Page 2 of 4

RSG Lingecollege schenkt computers

De afdeling van het RSG Lingecollege aan de Teisterbantlaan heeft nieuwe computers gekregen. De oude, maar nog in goede staat verkerende, computers, werden door tussenkomst van de conciërge, de heer Edward Bastiaans, geschonken aan de Stichting “ Vrienden van Suriname” . De ca 90 computers werden “geschoond” door Mathijs en Dennis van de ICT afdeling. Onze dank voor hun hulp.

Dringend verzoek om financiële ondersteuning

Niet alle hulpgoederen die de Fa Welzorg geschonken heeft, konden in de container geplaatst worden, Met 2 vrachtauto’s werden die vervolgens naar Tiel gebracht.

Deze goederen zouden ook graag met spoed naar Suriname verschepen.

De Stichting “Vrienden van Suriname” is een stichting met veel vrijwilligers maar heeft nauwelijks geld in kas. Vandaar een oproep om een gift te geven aan onze stichting.

Rabobank Tiel   BIC:     RABONL2U        IBAN:     NL53RABO0362966796

Goed te weten: Wij zijn een zogeheten ANBI stichting, giften zijn daardoor aftrekbaar voor belastingen!

Hulp gevraagd voor het laden van een container

Mevrouw Maudy Tjho heeft een hechte band met de Openbare School “Santopolder” in Suriname. Toen zij de school onlangs bezocht was zij geschrokken van de nood. Er ontbrak de school aan goed meubilair, lesboeken, schriften etc etc

Zij heeft contact opgenomen met de Stichting “Vrienden van Suriname” en hulp gevraagd. In de opslagloods van de Stichting hebben we nog een behoorlijke hoeveelheid schoolmeubilair en lesboeken staan. Mevrouw Maudy Tjho was bereid om een flink deel van de transportkosten te betalen “ in ruil” voor schoolmeubilair en lesboeken voor de Openbare school Santopolder. Zaterdagochtend, 17 november as gaan we daarom weer een container laden. Plaats: Papesteeg 36 te Tiel. Wie wil meehelpen deze container te laden? Elke hulp, al was t maar een uurtje is welkom. We starten om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn.
(Zomerkleding/schoeisel) De economische crises is in Suriname nog niet voorbij de nood voor zelfs basale levensbehoeften is schrijnend Mocht u daarom nog (zomer) kleding en/of schoeisel hebben die u niet meer gebruikt kunt u deze ook dan afgeven. We zullen die hulpgoederen in de container plaatsen zodat die rechtstreeks naar Suriname gaan.

Stichting Vrienden van Suriname ontvangt veel hulpgoederen

Al enige tijd heeft de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname “ goede contacten met de Fa Welzorg uit Raamsdonkveer. Welzorg levert aan zeer veel zorg instellingen allerlei medische hulpgoederen, zoals rolstoelen, driewielers voor minder validen, ziekenhuisbedden, po stoelen etc etc

In verband met een reorganisatie moest een enorme hal leeggemaakt worden. Een grote hoeveelheid goederen was “over”. Deze medische hulpgoederen heeft men vervolgens aan de Stichting Vrienden van Suriname geschonken. Met een flinke groep vrijwilligers zijn we naar Raamsdonkveer gereden en hebben daar een grote (40 ft) tot de nokvol geladen.

Deze container is inmiddels op weg naar Suriname. De goederen zullen aan ’s Lands Hospitaal in Suriname geschonken worden.

 

Naamgever Penny en Jon school Wanica (Suriname) meldt zich

Soms krijg je een reactie op een artikel op de website of een artikel in de krant.
De bijna 90 jaar oude Jon Hagen reageerde onlangs als volgt:
Geachte heer van Rhee,
Geheel per toeval stuitten wij onlangs op uw informatieve site Vrienden van Suriname. Daarop troffen wij een verslag van uw zending van leermiddelen naar o.a. de Penny en Jon  School. Wij hadden nooit verwacht dat deze school, die deze naam in 1945 kreeg, nog steeds zo zou heten. Hij is immers, inmiddels 73 jaar geleden, genoemd naar mijn zuster Pennie en mijzelf, toen nog kinderen van 10 en 13.
Wij, mijn broer Rien (geboren in Suriname) en ik (Pennie is reeds lang overleden) zouden graag een levensteken aan de school willen geven, eventueel vergezeld van een nuttig geschenk. En misschien een toelichting op de oorsprong van de naam van de school. Of zou men dat nog weten?
Mijn vraag aan u is: mochten wij besluiten on een kleine zending naar de Pennie en Jon school te sturen kan deze dan mogelijkerwijs meegenomen worden in een van uw containers? Of heeft u voorlopig geen zendingen naar Wanica of de school zelf in de planning? Mocht dat zo zijn, geen probleem, hier in Amsterdam zijn verschillende bedrijven die pakketpost naar Suriname verzorgen, ook bezorging aan huis.
Wij hebben dhr Jon Hagen gemeld dat we binnenkort weer een container gaan laden en dat hij altijd goederen mee kan sturen.

Algemene Onderwijs Bond ondersteunt Stichting “Vrienden van Suriname”

Dankzij een substantiële bijdrage van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) werd het voor de Stichting “Vrienden van Suriname” weer mogelijk om een grote container met hulpgoederen naar Suriname te verschepen.

Belangrijke reden voor de AOB om deze donatie te doen was omdat de enige jaren geleden overleden Ton Rolvink, lid van het Dagelijks Bestuur en Penningmeester, en Tielenaar, de AOB Suriname-expert was en betrokken was bij tal van maatschappelijke activiteiten in Suriname. Hij kwam er eerst als basketbalscheidsrechter en adviseerde later vanuit zijn rol in het Dagelijks Bestuur de onderwijsvakbonden.

Afgelopen zaterdag heeft een groep vrijwilligers een grote (40 ft) container met voornamelijk schoolmeubilair gevuld. Over enige weken worden de goederen in Suriname verwacht. Het meubilair is bestemd voor de openbare school “Penny en Jon”.

Plezierig was ook te melden dat nogal wat Tielenaren naar de loods kwamen om daar allerlei hulpgoederen, maar vooral zomerkleding, af te geven. De goederen werden linea recta in de container geladen. In de container werden ook rollators en rolstoelen geladen.

Veel arme mensen en scholieren zullen erg blij zijn met de hulpgoederen.

 

Zorg- en Behandelcentrum Vrijthof schenkt rolstoelen en rollators

De Stichting “Vrienden van Suriname” heeft, uit handen van de heer Arno van Gessel, Coördinator Logistiek van het Vrijthof te Tiel, verschillende rollators en rolstoelen ontvangen. Door de voortdurende economische en financiële recessie heerst in Suriname momenteel nog steeds bittere armoede. De hulpbehoevende medemens is hierdoor met name de dupe. De geschonken rolstoelen en rollators worden in het Vrijthof niet meer gebruikt maar in Suriname zullen verschillende zieken en ouderen hier erg mee geholpen worden.Het is de bedoeling om in mei weer een grote container met hulpgoederen naar Suriname te versturen. Mocht u zomerkleding, rolstoelen, rollators, verbandmiddelen en dergelijke over hebben wil de Stichting die graag van u overnemen.

rollators en rolstoelen

Basisschool de Dagobert schenkt speelgoed en schoolmeubilair

Vrijwilligers van de Stichting ” Vrienden van Suriname” hebben bij de basisschool de Dagobert
dozen met speelgoed en schoolmeubilair opgehaald.
Het is de bedoeling om in maart weer een container, nu voornamelijk met schoolmeubilair
en kleding naar Suriname te verschepen. De nood is in Suriname erg hoog. De economische crises is namelijk nog niet voorbij.
Veel arme kinderen zullen erg blij zijn met het speelgoed en schoolmeubilair.
De kinderen van de Dagobert en juffrouw Helma hielpen even mee met sjouwen!

 IMG_0023

Jaarverslag en financieel overzicht 2017

Onder De stichting treft u het jaarverslag en financieel overzicht 2017 aan. Triest feit is het overlijden van onze grote vriend Blankie Blankendal. Toch kunnen we ook verheugd zijn over het feit dat het de Stichting in 2017 gelukt is om meer dan 500 (!!) rolstoelen tientallen driewiel fietsen en scoot mobiles  en honderden schooltafeltjes en -stoeltjes naar Suriname te verschepen. Geconstateerd kan worden dat de Stichting met hulp van veel vrijwilligers weer veel hulpgoederen naar Suriname wist te verschepen en daarmee enorm veel arme en hulpbehoevende Surinamers heeft kunnen helpen.

 

Verslag schoolmeubilair en kleding voor de openbare school Santopolder

Eind 2017 heeft de Stichting een container met voornamelijk schoolmeubilair en kleding bestemd voor de openbare school Santopolder verscheept. De oud onderwijzeres mevrouw Maudy Tjho heeft dit transport mogelijk gemaakt door een groot deel van de transportkosten te betalen. Hieronder vindt u het verslagje van mevrouw Tjho en enige foto’s.

Beste meneer Will,

ik heb gisteren eindelijk de foto’s ontvangen van de juf Handenarbeid van de OS Santopolder (Sunnypoint). Ik begrijp nu waarom ik van meester Ram wel drie keer een hartelijk bedankje kreeg: de klas ziet er nu geweldig uit. Je vergeet het kippengaas, en dat de TL buizen het niet doen en de smerige wc’s….
U krijgt van mij in mei, juni de vraag om een tweede container naar hen te sturen.
Kasten, Nederlandse woordenboeken, atlassen en ander naslagwerk voor in de bovenbouwklassen, en natuurlijk nog heel veel meer tafels en stoelen. Dit schrijf ik overigens ook ter mijner eigen herinnering op.
Het schoolhoofd Olivia wees me op een collega die een mooie blouse uit de meegestuurde kleding gekozen, aanhad. Maar haar eerste wens is kasten in de klas om daar het leermateriaal en de schriften in op te bergen. Ik zag dat twee leerlingen (in de 5e en de 7e lesgroep) “hun” tafeltje heftig beschermden, omdat ze in de la daaronder hun spullen in hadden opgeborgen. Scheelt natuurlijk het mee naar huis nemen en dan weer de volgende dag of na het weekend vergeten mee naar school te nemen.
mvg Maudy Tjho

20180119 (3)

Page 2 of 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén