Auteur: vriendenvansuriname Pagina 3 van 11

Overlijden Lou Dalderup

Vorige week bereikte ons het verdrietige nieuws dat Lou Dalderup, een van de vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname”, overleden is.
Lou was ziek (kanker) maar zijn overlijden verraste ons toch.

Lou viel niet echt op maar hielp mee wanneer hij maar even kon.In zijn laatste mailtje meldde hij dat hij gevallen was en niet goed kon tillen. Toen hij hoorde dat er veel rollende hulpmiddelen, zoals rolstoelen en rollators, ingeladen zouden worden, was hij toch weer van de partij. Lou was ook actief voor de 2e hands boekenzaak De Boekenlegger in Tiel. Hij was een sociaal bewogen mens en toonde betrokkenheid bij de hulpbehoevende medemens.

Wij wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname laden container medische hulpmiddelen

In Suriname is nog een groot gebrek aan medische hulpmiddelen. Dat is de reden dat de Stichting al enige tijd bezig is met het ophalen van allerlei medische hulpgoederen. Zo hebben we van het Rivierenland Ziekenhuis te Tiel nog mooie behandeltafels gekregen. Van woonzorg en behandelcentrum Vrijthof onder andere rolstoelen en matrassen. Van een zorgcentrum in Driebergen medicijnkarren etc.

Voldoende om weer een container mee te vullen.

In samenwerking met de Stichting Vaatchirurgie Suriname worden ook 115 dozen met medische hulpgoederen meegezonden.

De medische goederen zijn ditmaal bestemd voor het Diakonessen ziekenhuis te Paramaribo.

Op woensdag, 20 april as gaan we daarom een container vol laden met medische hulpgoederen. We kunnen elke hulp -al was het maar een uurtje- goed gebruiken.We starten om 13.00 uur en verwachten de container rond 17.30 geladen te hebben. Adres: Papesteeg 36 te Tiel.

Wilt u meehelpen laden of heeft u nog hulpmiddelen, zoals verband, rolstoel, rollator, kleding of fietsen, die u graag wilt afstaan? Neem die goederen dan op woensdagmiddag 20 april mee of neem contact op met de beheerder van de loods, Gerrit Kool 0624361401

Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2021

Het “jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2021” is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

Vrijwilligers van de St Vrienden van Suriname “zitten niet op hun handen”

Enige weken geleden zijn vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname naar Den Haag geweest en hebben daar een container met medische hulpgoederen geladen voor het s Lands Hospitaal in Paramaribo. Daarna hebben zij echter niet stil gezeten.

Zo hebben Henny en Jacco in Vlaardingen een flink aantal dozen met gezichtsmaskers en desinfecterende gel opgehaald.Gerrit en Will zijn in Utrecht, Driebergen en in Leusden geweest om daar onder andere medicijnkarren op te halen. Aansluitend in het ziekenhuis te Tiel door tussenkomst van Dhr Pothuizen en Tim Elenbaas 11 mooie moderne onderzoeks tafels opgehaald. (zie foto’s) 

Autobedrijf Willekes te Tiel helpt.

Het laden van de karren en onderzoek tafels was eenvoudig omdat autobedrijf Willekes geheel belangeloos een zogeheten bakwagen ter beschikking stelde. Nogmaals dank daarvoor.
Door tussenkomst van Georgette ontvingen we van Klesteo weer een grote hoeveelheid kleding.

Jan Wekema, een van de vrijwilligers van “het eerste uur” en woonachtig in Balloo heeft in Groningen een flinke hoeveelheid incontinentieverband en dergelijke opgehaald. Pieter heeft toegezegd dat de komende tijd in Balloo op te halen. Gerrit, Ronald, Rene en Will hebben in Culemborg stoelen opgehaald en in Tiel schoolmeubilair. as Donderdag gaan zij weer naar Culemborg om daar de bij de stoelen horende tafels op te halen. 
Kortom: de vrijwilligers “zitten niet op hun handen”.

Het is de bedoeling om medio april weer een container te laden bij onze loodsaan de Papesteeg 36 te Tiel. De bedoeling is om dan voornamelijk medische hulpgoederen in te laden. In deze zal ook samengewerkt worden met de Stichting Ondersteuning Vaatchirurgie Suriname. Zo zal deze stichting 115 dozen met medische hulpgoederen meesturen. 

Voor meer informatie: zie de website:www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de loods Gerrit Kool 0624361401

Hartverwarmende actie van Shri Hemradj voor kindertehuis in Suriname

De heer Shri Hemradj woont in een tehuis voor ouderen met een verstandelijke beperking.Shri heeft een herseninfarct gehad en daarna Niet Aangeboren Hersenletsel gekregen.Hij komt uit Suriname en weet van de armoede in veel kindertehuizen in Suriname. Shri wilde iets doen. Dat “iets” mondde uit in een kaartenactie project voor kinderen in armoede in Suriname. Zie de foto’s hieronder. Het project wordt gehouden in samenwerking met de Stichting “Vrienden van Suriname”.
Inmiddels heeft deze spontane actie al honderden euro’s opgeleverd. Hulde aan Shri.

Wilt u deze actie steunen en ook kaarten bestellen? Neem dan contact op met Margriet van der Meij mailadres: Margriet.van.der.Meij@gemiva-svg.nl

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname actief in Den Haag

Vorige week is een groep van 8 vrijwilligers in de ochtend uren naar Den Haag geredenom daar een grote container te laden met onder andere 24 ziekenhuisbedden, douchestoelen, rolstoelenrollators, matrassen etc
De gift werd verkregen door tussenkomst van mevrouw Tahira Abdoella .
Omstreeks 16.00 uur was de groep weer terug, moe maar voldaan dat de klus weer geklaard was.De container is rechtstreeks naar de haven gebracht. 
Ook deze keer mochten we gebruik maken van een bakwagen van autobedrijf Willekes uit Tiel. 
Dit was alweer dit jaar de 3e container die we hebben kunnen laden met hulpgoederen en kunnen verschepen naar Suriname. 
De meeste goederen zijn bestemd voor “s Lands hospitaal en een deel voor Kindertehuis Hubertus.

KLESTEO HELPT OEKRAÏNE EN SURINAME

Kledingbank en Speelgoedbank Klesteo te Tiel laat zich wederom van een goede kant zien.Vrijwilligers van Klesteo Tiel hebben namelijk de afgelopen weken kleding en speelgoed verzameld en geschonken aan Oekraïne.Dankzij Georgette Meier werd ook de Stichting “Vrienden van Suriname” verblijd met de schenking van verschillende zakken met kleding en speelgoed.

Op de foto, gemaakt door Will van Rhee, staan vrijwilligers van Klesteo bij de zakken (op de foto rechts Georgette Meier)

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam schenkt hulpgoederen aan Suriname

Zoals bekend houdt de Coronapandemie Suriname nog steeds in een houdgreep. Men heeft te kort aan veel hulpgoederen maar vooral die op medisch gebied.

Vandaar dat het bestuur van de Stichting “Vrienden van Suriname” bijzonder blij werd door een grote schenking van medische hulpgoederen door het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Er werden verschillende patiëntbedden, onderzoeksbedden, medicijnkasten en dergelijke geschonken. De schenking kwam tot stand via een van de vrijwilligers van de stichting, te weten Arthur Berendsen.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de gulle gevers maar vooral aan de projectmedewerker Chirurgie Algemeen, Leidy Bolink. 

Dankzij deze gift kunnen veel hulpbehoevende, veelal arme Surinamers, geholpen worden.

Op zaterdagochtend, 5 februari gaan vrijwilligers van de Stichting weer 2 super grote containers met hulpgoederen laden. Adres papesteeg 36 Tiel 

De medische hulpgoederen worden dan ook geladen.

Voor meer informatie zie de website: www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de opslagloods, Gerrit Kool, telefoon 0624361401.

Hoge Surinaamse onderscheiding voor “Stichting Vrienden van Suriname”

Met gepaste trots kan melding gemaakt worden van het feit dat de voorzitter van de St “Vrienden van Suriname”, Will van Rhee, vanmorgen, uit handen van de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi, een oorkonde, verstrekt door de President van Suriname, heeft mogen ontvangen.
De President heeft de voorzitter, een hoge onderscheiding gegegeven. Will werd namelijk benoemd tot Officier in de Ereorde van de Gele Ster, een van de hoogste Surinaamse onderscheidingen.

Met het toekennen van deze onderscheiding heeft de President vooral ook zijn waardering tot uitdrukking willen brengen, voor het vele werk dat de vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” de afgelopen decennia hebben verricht.

Uiteraard zijn wij zeer vereerd met de onderscheiding. De Ambassadeur is gevraagd de dank van de vrijwilligers en bestuursleden aan de President over te brengen. 

Will van Rhee en de ambassadeur van Suriname, Mr.Rajendre Khargi

Item Regionieuws TV – Bron: https://regionieuws.tv/2022/01/28/regionieuws-tv-hoge-surinaamse-onderscheiding-voor-initiatiefnemer-hulpgoederen-voor-suriname/

Gevraagd hulpgoederen voor jeugdproject in Suriname

Zoals bekend ondersteunt de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” ondersteunt diverse (jeugd)projecten in Suriname .
Het bestuur van een van die projecten verzocht ons om wat specifieke hulpgoederen, te weten:

  • een grote ton (plastic) om houdbaar voedsel in op te bergen;
  • houdbaar voedsel zoals rijst, pasta, olie;
  • dekzeil
  • tent (oa party tent)
  • (rubber)vloermatten
  • speelgoed voor een speelplaats (schommel, wip, glijbaan ed)
  • laptop
  • fietsen (ook voor oudere kinderen)
  • plastic stoelen

Op zaterdagochtend, 5 februari, vanaf 09.00 uur gaan vrijwilligers weer 2 containers laden: adres Papesteeg 36 te Tiel. Dan zouden die goederen mooi mee kunnen.
Kunt u helpen?
Neem dan contact op met de beheerder van de loods, Gerrit Kool 0624361401

Pagina 3 van 11

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén