Auteur: vriendenvansuriname Page 3 of 5

Stichting Vrienden van Suriname en Joris’ Kerstboom


De zender KRO/NCRV verzorgt een programma van Joris Linssen, onder andere bekend door het programma “Goodbye / Hello”, te weten Joris ‘Kerstboom.

In diverse steden, waaronder in Tiel, is een grote Kerstboom geplaatst. Mensen uit het hele land komen naar Joris ‘Kerstboom om daar een kaartje in te hangen met de naam van een of meer personen die zich in 2018 op een bijzondere positieve manier hebben onderscheiden.

De programmamaker heeft het bestuur van de Stichting gevraagd om ook een kaartje in de boom te hangen.

Dit verzoek hebben we uiteraard gehonoreerd. Wij hadden de hele boom wel vol kunnen hangen met bedankjes maar hebben er uiteindelijk 2 ingehangen.

Eén voor alle vrijwilligers die al jaren de Stichting en daarmee zeer veel hulpbehoevende mensen in Suriname, geholpen hebben en één voor Welzorg BV Raamsdonkveer, met name de heer Marco Lankhaar de logistiek manager en diens rechterhand de heer Eric Anthonisse.

Van Welzorg heeft de Stichting, mede dankzij Marco en Eric, veel hulpgoederen ontvangen. Onder andere zijn deze goederen terecht gekomen bij het opvanghuis Betheljada. Een tehuis voor kinderen met dubbele beperkingen.

“Wie zet jij in het licht?” vraagt presentator Joris Linssen. Mensen uit het hele land komen naar Joris’ Kerstboom om er een kaartje in te hangen van een bijzonder persoon of personen die zij graag in het licht willen zetten.
De grote kerstboom is een ontmoetingsplaats waar je elkaar ten huwelijk kunt vragen, een reddende engel kan bedanken, sorry kan zeggen of een hechte vriendschap kan vieren.
Zo groeit Joris’ Kerstboom uit tot een monument van mensen van betekenis.

Stichting “Vrienden van Suriname” bestaat 15 jaar

De Vrienden zijn al 21 jaar actief ten behoeve van de hulpbehoevende medemens in Suriname. In 2003 is de Stichting ” Vrienden van Suriname” opgericht dus vieren we in 2018 het 15-jarige bestaan.

In al die jaren heeft men veel hulp verleend onder andere door het verschepen van ca 70 (!) grote zeecontainers met allerlei hulpgoederen.

Hoe gaan we dit jubileum vieren?

De Vrijwilligers van de Stichting vinden het echt fantastisch om containers met hulpgoederen te laden. DUS: gaan we as zaterdagochtend weer een grote (40 ft) container met hulpgoederen laden.

We starten om 09.00 uur. Plaats Papesteeg 36 Tiel.

Er worden vooral medische hulpgoederen (rolstoelen, speciale bedden ed) ingeladen, bestemd voor Huize Betheljada in Suriname. Dit is een opvanghuis voor kinderen/jeugd met een dubbele beperking.

Het is alweer de 5e container met hulpgoederen die de Stichting in dit jaar zal verschepen. (3 in de laatste 6 weken!!)

Zie ook de website www.vriendenvansuriname.nl.

Rolstoelen voor tehuis Betheljada

Namens de Stichting “Vrienden van Suriname” schenkt de heer S. Soekhlal aan de directie van Tehuis Betheljada in Paramaribo, enige rolstoelen.

Hulpgoederen naar Suriname

Op zaterdag 17 november heeft een groep vrijwilligers van de  (Tielse) Stichting “Vrienden van Suriname”  wederom een grote (40 ft) container geladen met hulpgoederen voor Suriname.

Er werden onder andere 150 schooltafeltjes en – stoeltjes, school kasten,tientallen dozen met lesboeken, computers, rolstoelen en rollators ingeladen.
Het was hard werken maar, zoals uit de foto van Raphaël Drent blijkt, ook met plezier.

Tiel 17-11-2018
Goederen Suriname Will van Rhee
Fotografie Raphael Drent

RSG Lingecollege schenkt computers

De afdeling van het RSG Lingecollege aan de Teisterbantlaan heeft nieuwe computers gekregen. De oude, maar nog in goede staat verkerende, computers, werden door tussenkomst van de conciërge, de heer Edward Bastiaans, geschonken aan de Stichting “ Vrienden van Suriname” . De ca 90 computers werden “geschoond” door Mathijs en Dennis van de ICT afdeling. Onze dank voor hun hulp.

Dringend verzoek om financiële ondersteuning

Niet alle hulpgoederen die de Fa Welzorg geschonken heeft, konden in de container geplaatst worden, Met 2 vrachtauto’s werden die vervolgens naar Tiel gebracht.

Deze goederen zouden ook graag met spoed naar Suriname verschepen.

De Stichting “Vrienden van Suriname” is een stichting met veel vrijwilligers maar heeft nauwelijks geld in kas. Vandaar een oproep om een gift te geven aan onze stichting.

Rabobank Tiel   BIC:     RABONL2U        IBAN:     NL53RABO0362966796

Goed te weten: Wij zijn een zogeheten ANBI stichting, giften zijn daardoor aftrekbaar voor belastingen!

Hulp gevraagd voor het laden van een container

Mevrouw Maudy Tjho heeft een hechte band met de Openbare School “Santopolder” in Suriname. Toen zij de school onlangs bezocht was zij geschrokken van de nood. Er ontbrak de school aan goed meubilair, lesboeken, schriften etc etc

Zij heeft contact opgenomen met de Stichting “Vrienden van Suriname” en hulp gevraagd. In de opslagloods van de Stichting hebben we nog een behoorlijke hoeveelheid schoolmeubilair en lesboeken staan. Mevrouw Maudy Tjho was bereid om een flink deel van de transportkosten te betalen “ in ruil” voor schoolmeubilair en lesboeken voor de Openbare school Santopolder. Zaterdagochtend, 17 november as gaan we daarom weer een container laden. Plaats: Papesteeg 36 te Tiel. Wie wil meehelpen deze container te laden? Elke hulp, al was t maar een uurtje is welkom. We starten om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn.
(Zomerkleding/schoeisel) De economische crises is in Suriname nog niet voorbij de nood voor zelfs basale levensbehoeften is schrijnend Mocht u daarom nog (zomer) kleding en/of schoeisel hebben die u niet meer gebruikt kunt u deze ook dan afgeven. We zullen die hulpgoederen in de container plaatsen zodat die rechtstreeks naar Suriname gaan.

Stichting Vrienden van Suriname ontvangt veel hulpgoederen

Al enige tijd heeft de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname “ goede contacten met de Fa Welzorg uit Raamsdonkveer. Welzorg levert aan zeer veel zorg instellingen allerlei medische hulpgoederen, zoals rolstoelen, driewielers voor minder validen, ziekenhuisbedden, po stoelen etc etc

In verband met een reorganisatie moest een enorme hal leeggemaakt worden. Een grote hoeveelheid goederen was “over”. Deze medische hulpgoederen heeft men vervolgens aan de Stichting Vrienden van Suriname geschonken. Met een flinke groep vrijwilligers zijn we naar Raamsdonkveer gereden en hebben daar een grote (40 ft) tot de nokvol geladen.

Deze container is inmiddels op weg naar Suriname. De goederen zullen aan ’s Lands Hospitaal in Suriname geschonken worden.

 

Naamgever Penny en Jon school Wanica (Suriname) meldt zich

Soms krijg je een reactie op een artikel op de website of een artikel in de krant.
De bijna 90 jaar oude Jon Hagen reageerde onlangs als volgt:
Geachte heer van Rhee,
Geheel per toeval stuitten wij onlangs op uw informatieve site Vrienden van Suriname. Daarop troffen wij een verslag van uw zending van leermiddelen naar o.a. de Penny en Jon  School. Wij hadden nooit verwacht dat deze school, die deze naam in 1945 kreeg, nog steeds zo zou heten. Hij is immers, inmiddels 73 jaar geleden, genoemd naar mijn zuster Pennie en mijzelf, toen nog kinderen van 10 en 13.
Wij, mijn broer Rien (geboren in Suriname) en ik (Pennie is reeds lang overleden) zouden graag een levensteken aan de school willen geven, eventueel vergezeld van een nuttig geschenk. En misschien een toelichting op de oorsprong van de naam van de school. Of zou men dat nog weten?
Mijn vraag aan u is: mochten wij besluiten on een kleine zending naar de Pennie en Jon school te sturen kan deze dan mogelijkerwijs meegenomen worden in een van uw containers? Of heeft u voorlopig geen zendingen naar Wanica of de school zelf in de planning? Mocht dat zo zijn, geen probleem, hier in Amsterdam zijn verschillende bedrijven die pakketpost naar Suriname verzorgen, ook bezorging aan huis.
Wij hebben dhr Jon Hagen gemeld dat we binnenkort weer een container gaan laden en dat hij altijd goederen mee kan sturen.

Algemene Onderwijs Bond ondersteunt Stichting “Vrienden van Suriname”

Dankzij een substantiële bijdrage van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) werd het voor de Stichting “Vrienden van Suriname” weer mogelijk om een grote container met hulpgoederen naar Suriname te verschepen.

Belangrijke reden voor de AOB om deze donatie te doen was omdat de enige jaren geleden overleden Ton Rolvink, lid van het Dagelijks Bestuur en Penningmeester, en Tielenaar, de AOB Suriname-expert was en betrokken was bij tal van maatschappelijke activiteiten in Suriname. Hij kwam er eerst als basketbalscheidsrechter en adviseerde later vanuit zijn rol in het Dagelijks Bestuur de onderwijsvakbonden.

Afgelopen zaterdag heeft een groep vrijwilligers een grote (40 ft) container met voornamelijk schoolmeubilair gevuld. Over enige weken worden de goederen in Suriname verwacht. Het meubilair is bestemd voor de openbare school “Penny en Jon”.

Plezierig was ook te melden dat nogal wat Tielenaren naar de loods kwamen om daar allerlei hulpgoederen, maar vooral zomerkleding, af te geven. De goederen werden linea recta in de container geladen. In de container werden ook rollators en rolstoelen geladen.

Veel arme mensen en scholieren zullen erg blij zijn met de hulpgoederen.

 

Page 3 of 5

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén