Zoals bekend houdt de Coronapandemie Suriname nog steeds in een houdgreep. Men heeft te kort aan veel hulpgoederen maar vooral die op medisch gebied.

Vandaar dat het bestuur van de Stichting “Vrienden van Suriname” bijzonder blij werd door een grote schenking van medische hulpgoederen door het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Er werden verschillende patiëntbedden, onderzoeksbedden, medicijnkasten en dergelijke geschonken. De schenking kwam tot stand via een van de vrijwilligers van de stichting, te weten Arthur Berendsen.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de gulle gevers maar vooral aan de projectmedewerker Chirurgie Algemeen, Leidy Bolink. 

Dankzij deze gift kunnen veel hulpbehoevende, veelal arme Surinamers, geholpen worden.

Op zaterdagochtend, 5 februari gaan vrijwilligers van de Stichting weer 2 super grote containers met hulpgoederen laden. Adres papesteeg 36 Tiel 

De medische hulpgoederen worden dan ook geladen.

Voor meer informatie zie de website: www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de opslagloods, Gerrit Kool, telefoon 0624361401.