In januari 1997, nu 25 jaar geleden, is een groep vrijwilligers gestart met het bieden van hulp aan de zieken en zwakkeren in de Surinaamse samenleving. Door de oprichting van de Stichting “Vrienden van Suriname” enige jaren later, kregen de activiteiten ook een wat meer formeel karakter.

Het afgelopen jaar was echter al een “kroonjaar” want vrijwilligers van de Stichting hebben maar liefst 14 supergrote containers met hulpgoederen geladen en naar Suriname verscheept. Dit konden we slechts bereiken door de pro Deo inzet van veel vrijwilligers (waarvan de meesten nota bene nog nooit in Suriname zijn geweest). Uiteraard ook door de vele giften in de vorm van medische hulpgoederen, schoolmeubilair, kleding etc. Bijzonder is ook dat we in 2021 van een sponsor, die anoniem wenst te blijven, een financiële bijdrage ontvingen waarmee we het transport van 2 containers konden betalen. In Suriname werden we vooral geholpen door de heer Badjalala. Ons contact van het eerste uur, de heer Soekhlal was ook in 2021 een gewaardeerde hulp.

Wat veel mensen niet weten is dat de Stichting niet alleen haar eigen projecten ondersteunt maar ook tal van andere projecten in Suriname. Zo ook het project Light4DignityLive. Zij helpen vooral de zwakkeren in het binnenland onder andere door allerlei medische hulpgoederen aan klinieken in het binnenland te schenken.

IT GIET OAN

Ook na 25 jaar is de hulp nog steeds erg nodig, zeker nu Covid het normale leven in Suriname al geruime tijd lam legt. De vrijwilligers van de Stichting stoppen niet. Direct na de oliebollen van Oud op Nieuw werd er alweer meubilair bij de politie/brandweer in Culemborg opgehaald. Eind van januari willen we weer een container laden en verschepen, dit doen we vanaf het adres van onze loods, Papesteeg 36 te Tiel. Wilt u ook meehelpen? Dat kan, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage en/of het schenken van kleding, houdbaar voedsel, rolstoelen, verband ed..

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de beheerder van de loods de heer Gerrit Kool, 0624361401