Vrijwilligers van de Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” zijn al meer dan 25 jaar actief voor de hulpbehoevende mens in Suriname. 

Elk jaar worden er gemiddeld 8-12 grote containers geladen met hulpgoederen en naar onze voormalige kolonie verscheept. 

De afgelopen jaren heeft Suriname te kampen gehad met slecht financieel bestuur door de voormalige regering, vervolgens de effecten van Corona waardoor het toerisme stil kwam te liggen en het laatste jaar door de wereldwijde economische situatie met hoge inflatie tot gevolg.

Veel mensen in Suriname leven hierdoor in diepe armoede. Ziekenhuizen en opvanghuizen voor (gehandicapte) kinderen en ouderen kampen met tekorten aan zelfs basale zaken zoals verband en pleisters.

Hulp is daarom nog steeds dringend nodig. Aan hulpgoederen is meestal geen gebrek. Doordat we al zo lang actief zijn is de toestroom continu.De opslagloods staat weer bomvol.

De -ongeveer 125 – vrijwilligers van de Stichting doen hun werk geheel pro Deo. De kosten voor transport bedragen echter 5.000 euro per container.

Daarom een dringende oproep om een financiële steun, zodat de vrijwilligers ook in 2024 hun broodnodige hulp kunnen blijven geven.

De Stichting heeft een ANBI status zodat giften aftrekbaar zijn van Belastingen!

Uiteraard kunt u de Stichting ook in uw testament benoemen.

De rekening van de Stichting is:  NL53RABO0362966796