Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben vandaag weer twee containers met hulpgoederen geladen.

Zoals bekend kon er geen schoolmeubilair geladen worden. Bij de brand van enige weken geleden is asbest vrijgekomen, het opgeslagen meubilair  werd daardoor deels met asbest bedekt.  

De containers zijn vooral met medische hulpgoederen geladen. Tientallen rolstoelen, behandelstoelen, ziekenhuisbedden en dergelijke werden door de vrijwilligers geladen.

Van RSR Revalidatieservice uit Duiven werd onder andere een groot aantal rolstoelen ontvangen. Klesteo en de Stichting 4WD Care regelden tientallen zakken met kleding.

Onze grote dank voor al deze mooie donaties.

Aparte lading:

Er werden ook enige piano’s ingeladen. Deze piano’s zullen therapeutisch worden gebruikt in tehuizen met mensen die aan dementie lijden. 

Met alle geladen goederen zullen in Suriname veel arme mensen geholpen worden. Daarom grote dank voor alle mensen die hierbij hebben meegeholpen. Op de foto’s (gemaakt door Will van Rhee) ziet u enige voorbeelden van de ingeladen goederen.