Zoals bekend worden de huidige loodsen aan de Papesteeg te Tiel gesloopt en wel voor woningbouw.

Onder andere Corso Stichting 4-Stromenland (S4S) olv van de voorzitter Laurens Verspuij en natuurlijk onze Stichting zullen daarom onze opslagloodsen moeten verlaten.

De Gemeente Tiel heeft het voormalig onderkomen van de Voedselbank aan de Burg Schullstraat te Tiel te koop aangeboden.

Dit pand zou zeer geschikt zijn om beide stichtingen onderdak te verlenen.

Een van de Vrienden is bereid dit pand aan te schaffen met de bedoeling dit dan tegen een, maatschappelijk gezien, zeer aanvaardbaar en schappelijk huurbedrag aan beide Stichtingen te verhuren.

Hij heeft inmiddels een bod uitgebracht.

Namens S4S en de St Vrienden van Suriname zijn adhesie brieven opgesteld en bij de bieding gevoegd.

Nu maar hopen dat het College van BenW het pand aan hem/ons gaat gunnen.

Duimen dus…..

Laden 2 containers

Omdat we binnenkort uit onze loods moeten, is het zaak dat we de hulpgoederen die daar opgeslagen liggen zo snel mogelijk verschepen.

We zijn dan ook superblij dat 1 van onze trouwe sponsors bereid is nogmaals de kosten van transport van 2 containers te betalen.

We gaan laden op maandagmiddag, 3 april as Adres: Papesteeg 36 Tiel

We zullen 1 container met voornamelijk schoolmeubilair en de andere met voornamelijk medische hulpgoederen laden.

We kunnen oa kleding nog goed gebruiken.

Heeft u nog hulpgoederen maar kunt u op maandag 3 april niet komen? Neem dan contact op met de beheerder van de loods Gerrit Kool, 0624361401