12e (!!) container van dit jaar geladen door vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname”.

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” hebben afgelopen maandag weer een super grote container geladen met hulpmiddelen voor Suriname. Deze keer voornamelijk met schoolmeubilair bestemd voor een school in het dorp Moengotapie, gelegen in het binnenland van Suriname.

Vermeldenswaardig is dat dit al de 12e (!!) container was die dit jaar met hulpgoederen verscheept is.

Op maandagmiddag 8 nov as wordt nr 13 (de laatste van dit jaar) geladen. 

De Corona pandemie houdt Suriname nog steeds in een wurggreep. De 13e container wordt daarom geladen met voornamelijk medische hulpmiddelen zoals verband, rolstoelen, rollators ed.

De kosten voor een container stijgen met de dag! 

Wilt u de Stichting helpen? 

Zie de website www,vriendenvansuriname.nl of bel met Gerrit Kool 0624361401

Ook hulpgoederen zoals kleding, fietsen, schoenen houdbaar voedsel zijn van harte welkom!

Mensen die willen komen helpen met laden van de container zijn welkom op maandag 8 november as Papesteeg 36 te Tiel. We starten om 13.00 uur.