Op woensdag, 14 december as gaan vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer een grote container laden. Aanvang laden: 15.00 uur

Deze keer in samenwerking met de Stichting Switi Marien. Deze stichting heeft nauwe banden met het Diakonessenhuis in Paramaribo. Voor het Diakonessenhuis worden ondermeer 20 bedden geladen en enige couveuses. Er worden ook veel kleine projecten “bediend”, onder andere worden goederen voor de kinderafdeling van het ziekenhuis in Nickerie, rolstoelen en verbandmiddelen voor het ouderen verpleeghuis Ashiana etc, geladen. 

Gezamenlijk wat drinken en Surinaams eten. 

We verwachten rond 17.00 uur met laden klaar te zijn, waarna we naar de kantine van de camping “Tussen de Dijken” gaan, waar we een drankje nemen en heerlijke Surinaamse gerechten gaan eten. Het eten wordt verzorgd en aangeboden door vrijwilligers van de Stichting 

Switi Marien.