De Tielse Stichting “Vrienden van Suriname” verzamelt en verscheept elk jaar een aantal containers met hulpgoederen, zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden en schoolmeubilair. Dit jaar bv al 7 (!!) containers Ook worden er -zodra we weer wat geld verzameld hebben-  verschillende kleine sociale projecten mogelijk gemaakt.

De Stichting heeft al meer dan 20 jaar een speciaal contact met het Marrondorp Balingsoela. en met de organisator Willem Olan. Dankzij steun van de Stichting werd er op 10 juli een (jeugd) sportdag georganiseerd.

Wilt u de Stichting ook steunen met een kleine bijdrage dan zou dat fantastisch zijn. Zie de website www.vriendenvansuriname.nl of bel met de beheerder van de loods, Gerrit Kool 0624361401