Afgelopen zaterdag hebben ca 20 vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname weereen grote zeecontainer geladen met allerlei hulpgoederen. Deze keer vooral met medische hulpgoederen, verkregen via de thuiszorgwinkel Vegro en RSR Welzorg, zoals circa 75 rolstoelen, 15 po en douchestoelen, diverse ziekenhuisbedden, verbandmiddelen etcetera. In de opslagloods staat voldoende voorraad hulpgoederen om nog wel 2 containers te laden. Probleem is telkens het vinden van sponsoren die de kosten van transport (3.000 euro)wil vergoeden. De Belastingdienst erkent de Stichting als ANBI stichting.Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor Belastingen. Wiel helpt er mee? elke gift is welkom.

Rekening Stichting: NL53RABO0362966796