Eind juli kreeg de Stichting “Vrienden van Suriname” van Bert van Aalst, teamleider Logistiek van Welzorg BV, een telefoontje om eens langs te komen omdat men wellicht wat hulpmiddelen zoals rolstoelen voor de Stichting zou hebben.

Welzorg is al vele jaren specialist op het gebied van hulpmiddelen voor mensen met een functie- of mobiliteitsbeperking, zoals rollators, rolstoelen, krukken en scootmobielen.

Uiteraard zijn wij op deze uitnodiging  ingegaan en hebben wij gesproken met onder andere Manager Logistiek, de heer Marco Lankhaar en de heer Eric Antonisse, eveneens werkzaam op deze afdeling. Welzorg was bereid om een zeer ruimhartige donatie te doen en wel een container vol met hulpmiddelen. Het betrof middelen die, om diverse redenen, niet meer ingezet kunnen worden bij gemeenten via de WMO, maar nog prima bruikbaar zijn. Wel was de voorwaarde dat de middelen binnen 1 week opgehaald moesten worden.

Dat betekende dat nog veel geregeld moest worden. Met hulp van de oud politiechef van Paramaribo de heer K. Soekhlal en de Firma Dennenbos NV te Suriname is het gelukt om een sponsor te vinden die voor betaling van de kosten van het zeetransport van een container zou zorgen.  Firma Berkman zorgde voor een 40 ft container. Vervolgens nog wat vrijwilligers opgetrommeld. Gradus, Gerrit, René, Joop, Hans, Jaap, Rini, Sew en Will konden zich op dinsdag 1 augustus vrij maken om mee te helpen sjouwen. Met grote hulp van Welzorg, met name Eric, is het gelukt om ter plekke een zeecontainer te vullen met onder andere 250 rolstoelen, diverse rollators, driewielfietsen, scootmobielen krukken, po stoelen etc. etc. TV Tiel heeft opnames van het inladen gemaakt. (zie https://www.youtube.com/user/stadstv)

De container werd vervoerd met het vrachtschip CMA CGM Cayenne en is inmiddels in Suriname aangekomen. Dhr Soekhlal zorgt voor de distributie van de hulpmiddelen (ziekenhuizen, bejaarden tehuizen ed)  zodat de hulpmiddelen op de juiste plaatsen terecht komen.

Honderden hulpbehoevende mensen in Suriname zullen met deze gulle donatie geholpen worden.

Namens al deze mensen dankt onze Stichting Welzorg Nederland en met name de heren Marco, Bert en Eric.