Categorie: Geen categorie Pagina 2 van 5

Alweer stuurt de stichting “Vrienden van Suriname” stuurt containers met hulpgoederen

Twee weken geleden zijn 2 grote zee containers gevuld met hulpgoederen in Suriname aangekomen.

Nog voordat die waren uitgeladen hebben vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” wederom 2 grote zee containers geladen met rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, incontinentiematerialen, schooltafeltjes en schoolstoeltjes, kasten, tafels, lesboeken, leesboeken, kleding etc 

Het transport werd onder andere mogelijk gemaakt door de heer Badjalala.

Medio november zullen de containers in Suriname aankomen.

Heel veel arme, hulpbehoevende medemensen in Suriname zullen met de goederen geholpen kunnen worden. 

“Alle hens aan dek” voor Suriname

Gemiddeld 1 x per kwartaal lukt het de Stichting “Vrienden van Suriname ” om een grote zeecontainer met hulpgoederen, zoals rolstoelen, verbandmaterialen, schoolmeubilair etc, naar Suriname te verschepen.
Mede dankzij de inbreng van de nieuwe President van Suriname, de heer Santokhi kan de Stichting  niet 1 maar 2  grote zee containers met hulpgoederen laden. Vandaar de oproep “ALLE HENS AAN DEK“.

We gaan de 2 containers laden op zaterdagochtend (aanvang 09.00 uur)22 augustus 2020. Plaats : Papesteeg 36 te Tiel. We maken 2 groepen en elke groep gaat 1 container laden. Ook voor degenen die niet zo goed kunnen tillen zijn er voldoende dingen te doen…

We hebben iedereen nodig, dus als je maar even mee kunt helpen zou dat ook al mooi zijn. Neem je (klein)kind, broer zus of buurman mee. Vele handen maken immers licht werk. We hopen rond 12.30 uur klaar te zijn.

OPROEP: nog steeds is er  vanuit het dorp Balingsoela de vraag naar voedsel, dus houdbaar voedsel zoals rijst, olie etc is nog zeer welkom 
neem kleding en schoenen die je niet meer gebruikt mee en plaats ze in de container.

DENK AAN CORONA: we werken in de open lucht maar toch:probeer zoveel mogelijk 1 1/2 meter afstand te houden, gebruik eventueel mondkapjes en handschoenen
Tot zaterdagochtend , 22 augustus 09.00 uur

Tielenaren schenken voedsel aan Suriname

Afgelopen zaterdag heeft een groep vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer een grote zee container met hulpgoederen, zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden etc geladen.

Vorige week heeft de vertegenwoordiger van het Marrondorp Baling Soela (Marrons zijn afstammelingen van gevluchte slaven)gevraagd om ook voedsel mee te sturen. Een oproep in de lokale media om voedsel naar de container te brengen, leidde ertoe dat veel Tielenaren  een zak rijst, olie, meel en dergelijke, kwamen brengen.

We hebben hiermee ca 20 dozen kunnen vullen en met de container mee kunnen sturen.Over 3 weken wordt de container in Paramaribo verwacht. Men zal erg blij zijn met de geschonken goederen en voedsel. Daarom kunnen we nu al zeggen: “Tielenaren, bedankt!”

Foto door René Oosterling

Oproep: schenk voedsel aan de bewoners van het dorp Balingsoela in Suriname

Zoals wellicht bekend heeft het corona virus in Suriname genadeloos toegeslagen. De broze economie heeft een enorme klap gekregen. De situatie is vooral bij de arme bevolking schrijnend. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat voor het eerst door de contactpersoon van het Marrondorp Balingsoela, de heer Willem Julian, is gevraagd om eten op te sturen. Het dorp Balingsoela ligt aan de Suriname rivier en er wonen ongeveer 1500 mensen. 

Volgende week zaterdag, 18 juli gaan vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” weer een grote zee container met hulpgoederen, zoals rolstoelen, rollators, schoolmeubilair ed  laden.

Het is dan de bedoeling om ook dozen met voedsel, te denken aan pakken rijst, meel, pasta, soep, mee te sturen.

Oproep: wilt u ook wat voedsel beschikbaar stellen?

Kom dan op zaterdagochtend, 18 juli naar onze opslagloods aan de Papesteeg 36 te TieL We starten om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Overigens is ook andere hulpgoederen, zoals zomerkleding en schoeisel zeer welkom. 

Voorzitter van de Stichting “Vrienden van Suriname” ontvangt lintje

Will van Rhee, voorzitter van de stichting “Vrienden van Suriname”, is 24 april
Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau, beter bekent als het lintje. Will ontving deze onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. De activiteiten als bestuurslid en vrijwilliger van de stichting werden hierbij in het bijzonder vermeld. Daarnaast is Will al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger en organisator bij verschillende Tielse sportverenigingen. En ook als regent en secretaris van Stichting Burgerweeshuis Tiel zet Will zich in voor de samenleving.

Ik besef terdege dat ik deze eervolle onderscheiding slechts heb mogen ontvangen dankzij het feit dat vele vrijwilligers de afgelopen decennia belangeloos hebben meegeholpen bij de diverse activiteiten van de Stichting. Hartelijk dank daarvoor!

Will van Rhee

Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2019

Het “jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2019” is beschikbaar via onderstaande link. Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden onder de kop “De stichting“.

Mooi staaltje van samenwerking leidt tot renovatie

In 2017 nam Mevrouw Maudy Tjho contact op met de Stichting Vrienden van Suriname. Zij heeft een hechte band met de Openbare School “Santopolder” in Paramaribo, Wanica. Toen zij de school in 2017 bezocht was zij geschrokken van de nood. Er ontbrak de school aan goed meubilair, lesboeken, schriften etc etc. Met financiële hulp van Mevrouw Maudy Tjho kon de Stichting drie keer een  grote zeecontainer met allerlei hulpgoederen naar Suriname verschepen. Met die container werd toen ook een grote hoeveelheid schoolmeubilair  en lesboeken voor de school Santopolder meegestuurd. Inmiddels is de school helemaal nieuw ingericht met dit meubilair.

Onlangs heeft zij de school weer bezocht. Het meubilair en lesboeken waren goed aangekomen. Het nieuwe schoolmeubilair huist echter in een slecht onderhouden gebouw. Met name het toilettenblok is ernstig verwaarloosd.

Samen met de Stichting heeft Mevrouw Maudy Tjho besloten de school, te beginnen met het toilet gedeelte, te renoveren. Inmiddels is een lokale aannemer bezig met deze renovatie. Een onderwijzer van de school houdt toezicht en rapporteert Vrienden van de Stichting in Suriname over de voortgang. 

Klesteo in Tiel schenkt speelgoed aan Surinaame kinderen

Bij de Kleding- en Speelgoedbank Klesteo te Tiel kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben toch aan goede kleding en speelgoed komen.

Onlangs had Klesteo een partij speelgoed over en werd besloten die aan de Stichting Vrienden van Suriname te schenken. Inmiddels hebben vrijwilligers van de Stichting circa 50 grote bananen dozen met speelgoed opgehaald. Veel arme kinderen in Suriname zullen hiermee blij gemaakt worden.

Overigens zitten de vrijwilligers niet stil want er is ook schoolmeubilair bij een school in Riethoven opgehaald. 

De Boekenlegger uit Tiel helpt in Suriname een Boekenmarkt te organiseren

Zondag 26 januari heeft “Stichting Haathi Club” de boekenmarkt georganiseerd. De Tielse stichting “De Boekenlegger” heeft een deel van haar boekencollectie geschonken aan Suriname. De Vrienden van Suriname heeft vervolgens het transport verzorgd. De dag was een groot success. Hieronder een sfeer-impressie.

Zeecontainer wordt geladen met hulpgoederen

Afgelopen zaterdag hebben ca 20 vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname weereen grote zeecontainer geladen met allerlei hulpgoederen. Deze keer vooral met medische hulpgoederen, verkregen via de thuiszorgwinkel Vegro en RSR Welzorg, zoals circa 75 rolstoelen, 15 po en douchestoelen, diverse ziekenhuisbedden, verbandmiddelen etcetera. In de opslagloods staat voldoende voorraad hulpgoederen om nog wel 2 containers te laden. Probleem is telkens het vinden van sponsoren die de kosten van transport (3.000 euro)wil vergoeden. De Belastingdienst erkent de Stichting als ANBI stichting.Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor Belastingen. Wiel helpt er mee? elke gift is welkom.

Rekening Stichting: NL53RABO0362966796

Pagina 2 van 5

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén